Čestitamo roditeljima
2. 6. 2016.

Fran Mihaljević, Mihael Terzić, Matea Urban, Matija Kos, Vanesa Bačko, Marin Baran
Objavljeno 2. lipnja, 2016.

Fran Mihaljević (3260/49), sin Anite i Domagoja

Mihael Terzić (3880/51), sin Kristine i Tomislava

Matea Urban (3100/48), kći Valentine i Stevice

Matija Kos (3380/49), sin Mirne i Marina

Vanesa Bačko (3160/49), kći Dijane i Slobodana

Marin Baran (5200/55), sin Andree i Borislava