Kolumne
Kutak za EU fondove Piše: Višnja Hornung
Osmislite EU projekt i hrabro krenite u njegovu realizaciju
Datum objave: 5. svibnja, 2021.
Koraci kreiranja projekta uz EU nepovratne potpore

Svaki Europski fond i njihovi operativni programi za provođenje imaju svoje specifičnosti. U natječajima za dodjelu nepovratnih sredstava mogu sudjelovati svi, od poljoprivrednika, poduzetnika, neprofitnih organizacija, obrazovnih ustanova i drugi. S obzirom na moje dugogodišnje bankarsko iskustvo u poljoprivrednom i poduzetničkom segmentu, osvrnut ću se na mogućnost dodjele nepovratnih sredstava upravo njima. Često sam se susretala s klijentima kojima je prihvatljivije bilo uzeti kredit za financiranje investicije, bez pokušaja apliciranja za nepovratne potpore. Neki od glavnih razloga su nepoznavanje cjelokupnog procesa dodjele nepovratnih sredstava, kao i vladajuće mišljenje da je cijeli proces administrativno kompliciran i dugotrajan. Upravo radi približavanja ove materije potencijalnim prijaviteljima pokušat ću pojasniti koje korake trebate poduzeti da biste došli do nepovratne potpore.

Prvi korak je razvoj projektne ideje, za čiju je realizaciju, uz nepovratna sredstva iz EU fondova, nužna izrada natječajne dokumentacije. Projekti se rade u skladu s natječajima, pravilnicima, strateškim planovima, kao i raznim drugim propisima koji predstavljaju okvir unutar kojeg je potrebno izraditi natječajnu dokumentaciju, a često se traži i izrada investicijske studije. Stoga je najbolji izbor ovaj dio posla prepustiti konzultantu.

Tako dolazimo do drugog koraka, a to je izbor konzultanta za EU fondove, koji će vam na temelju vaše projektne ideje pokušati pronaći odgovarajući natječaj za financiranje projekta nepovratnim sredstvima. Složenost i vrijeme potrebno za izradu natječajne dokumentacije ovisi o zahtjevnosti samog projekta. Primjerice, ako u projektu planirate i građevinske radove, potrebno je ishoditi građevinsku dokumentaciju, od izrade idejnog projekta, troškovnika, sve do punomoćne građevinske dozvole. Dakle, potrebno je vrijeme od ideje do realizacije projekta, i u konačnici do dobivanja sredstava potpore. Preporuka je da u projekt nikada ne idete samo s građevinskim radovima, nego je nužno uključiti i opremanje, budući da sam objekt ne donosi prihode, nego se oni ostvaruju od aktivnosti koje se obavljaju unutar tog objekta.

Treći korak je zatvaranje financijske konstrukcije cijele investicije. Osim sredstava nepovratne potpore preostali dio projekta trebate zatvoriti bilo iz vlastitih sredstava, bilo kreditiranjem. Također, bitno je naglasiti da se nepovratna sredstava uglavnom dobivaju metodom nadoknade. To znači da ćete potporu dobiti nakon što ste financirali investiciju, odnosno platili nastale troškove i dokazali njihovo podmirenje dokumentacijom za pravdanje (računi, ugovori, potvrde o plaćanju). Dio projekta možete financirati i predujmom, no za njegovu isplatu najčešće se traži bankarska garancija. Dakle, u cijelom postupku ishođenja nepovratnih sredstava uz partnerski odnos s konzultantom, ako samostalno ne možete zatvoriti financijsku konstrukciju, od izuzetne važnosti je i odnos s poslovnom bankom.

Četvrti korak je apliciranje projekta prema zahtjevima EU natječaja, a koji odrađuje konzultant. Nakon pozitivne odluke dolazimo do petog koraka, a to je provedba projekta. Osim što je bitno da vam projekt prođe u prijavi, još je važnija provedba projekta koja slijedi nakon ugovaranja. Dobra provedba projekta moguća je samo ako je projekt dobro postavljen kod same prijave te ako je realan i održiv. Kvalitetnom provedbom možemo otkloniti eventualne financijske korekcije koje dovode do smanjenja i povrata odobrenih nepovratnih sredstava. Predlažem da pravovremeno započnete razgovore s konzultantom da biste krenuli dalje s razradom idejnog rješenja i projektne dokumentacije, jer po objavi konkretnog natječaja nećete imati vremena za razradu, nego se očekuje da imate gotovu projektnu dokumentaciju (idejno rješenje, glavni projekt, tehnička dokumentacija i dr.). I na kraju, nemojte dopustiti da vas svi ovi koraci uplaše, jer ćete uz kvalitetnog konzultanta jednostavno proći kroz postupak ishođenja nepovratnih sredstava, a uspješna realizacija vaše investicije bit će dovoljan motiv.