Kolumne
Biblijska poruka Piše: Zvonko Pažin
Za sve narode
Datum objave: 19. kolovoza, 2023.

Kad pogledamo naše zajedničke fotografije iz nižih razreda osnovne škole, kako li smo samo bili različiti! Ali baš u svemu! I po izgledu, i po ponašanju, i po načinu odijevanja, i po govoru, i po znanju, i po vještini na tjelesnom. A svi smo zapravo bili nevina djeca. E, sad, zamislimo da je u tome našem III.b razredu bilo djece baš iz cijeloga svijeta. Koje bi to šarenilo bilo! A i tada bismo svi bili samo djeca. Nevina, zaigrana djeca.Eto, tako Bog gleda svakoga čovjeka iz svakoga puka, jezika i naroda. Poznato je da su Židovi – dijelom s pravom! – bili ponosni što su izabrani narod kojemu je Bog govorio po prorocima i kojemu je Bog dao Zakon i zapovijedi. I onda su neki od njih počeli vjerovati da su oni Bogu važniji od svih drugih, da su drugi nekako manje vrijedni. I onda Bog govori po proroku Izaiji da će Bog sazvati sve narode da dođu u Jeruzalemski hram na bogoslužje, jer, veli, "dom će se moj zvati dom molitve za sve narode".

Uvijek iznova valja to naglašavati. Svaki je čovjek od Boga stvoren, svaki je čovjek doslovno dijete Božje, svaki je narod na svoj način Božji narod. Možemo se s nekim ne slagati, možemo konstatirati da netko ili neki narod nešto krivo čini, možemo stavljati u pitanje postupke i pojedinaca i političara i naroda, ali nikada, doista nikada ne bismo trebali smatrati nekoga manje vrijednim i od Boga odbačenim. Konačno, Isus je došao radi grešnika, a ne radi pravednika. Važno je zbog toga svoje srce čistiti od svih loših predrasuda. Jer svaki čovjek kao čovjek jest vrijedan pred Bogom, svaki čovjek bi trebao imati jednako dostojanstvo: i rođen i nerođen; čovjek bilo koje rase, vjere i svjetonazora; star ili mlad, zdrav ili bolestan, muško ili žensko. Židovska mudrost veli: "Nije tvoja krv crvenija od krvi drugog čovjeka." Duh Božji povezuje, Duh Božji ujedinjuje, Duh "iscjeljuje srca slomljena". Naprotiv, đavao – grčki "diabolos", kako mu samo ime kaže, jest onaj koji razbacuje i rasipa. Naprotiv, plemenito je djelo, Božje je djelo skupljati, brižno njegovati, ljubiti. Na to smo pozvani.