Novosti
SABOR IZMIJENIO DVA ZAKONA

Nova pravila o zabrani nepoštenih praksi
Objavljeno 28. veljače, 2024.
Hrvatski sabor jednoglasno je u srijedu izmijenio Zakon o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, kao i Zakon o reviziji, pri čemu u glasovanju nije sudjelovao dio oporbe koji je ranije napustio sabornicu. Izmjenama Zakona o zabrani nepoštenih trgovačkih praksi u lancu opskrbe hranom, zbog uvođenja eura, propisuje se da značajnu pregovaračku snagu u smislu zakona ima kupac koji je ostvario ukupni godišnji prihod od najmanje dva milijuna eura umjesto dosadašnjih 15 milijuna kuna. Izmjenama se također brišu odredbe o minimalnoj marži proizvodno i tržišno osjetljivih poljoprivrednih prehrambenih proizvoda, kao i ograničenja krajnje prodajne cijene i ograničenja o akcijskim prodajama tih proizvoda.

Izmjenama Zakona o reviziji iz registra revizora brisat će se svi koji unutar tri godine ne prođu najmanje 120 sati stručnog usavršavanja za obavljanje revizorskih usluga. Što se tiče obveznika zakonske revizije, oni će morati sklopiti ugovor o reviziji s odabranim revizorskim društvom najkasnije tri mjeseca prije kraja poslovne godine koja prethodi poslovnoj godine, koja ulazi u razdoblje revizije. Novi će zakon također pojednostaviti proces polaganja revizorskog ispita. H