Novosti
VEĆA MOBILNOST, NOVI PROGRAMI, VIŠE STRANIH STUDENATA

Sveučilište u Osijeku postaje atraktivnije za studente i istraživače
Objavljeno 22. veljače, 2024.
Sveučilište je postalo članom EU mreže COLOURS, sastavnog dijela Mreže europskih sveučilišta * Rektor Guberac: Članstvo znači internacionalizaciju i mobilizaciju svih kapaciteta našeg Sveučilišta

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku postalo je članom EU mreže COLOURS, sastavnog dijela Mreže europskih sveučilišta. To je iznimno važno za sve sastavnice Sveučilišta, kao i za osječko sveučilište u cjelini. O toj temi govore prof. dr. sc. Vlado Guberac, rektor, i prof. dr. sc. Sonja Vila, prorektorica za znanost, tehnologiju, projekte i međunarodnu suradnju, te prof. dr. sc. Drago Šubarić, prorektor za strategiju razvoja i financije.Sveučilište budućnosti


“Europska sveučilišta (Europske mreže sveučilišta) jedna su od ključnih inicijativa Europske strategije za razvoj sveučilišta i uspostavljanje Europskog prostora visokog obrazovanja. Inicijativu je pokrenulo Europsko vijeće 2017. Cilj EU-a je formiranje 60 mreža koje uključuju nešto više od 500 visokoškolskih institucija. Do sada je kroz četiri poziva odobreno 50 mreža. Mreže su transnacionalni savezi visokoobrazovnih institucija koji će poslužiti za razvoj EU sveučilišta budućnosti. Mreže pridonose konkurentnosti i internacionalizaciji sveučilišta, a njihovim studentima omogućuju stjecanje kvalifikacije kombiniranjem studija u različitim članicama EU-a i trećim državama. Cilj je mreža podizanje kvalitete obrazovnog procesa, učinkovitosti, konkurentnosti i privlačnosti europskih sustava visokoga obrazovanja. Unutar mreža izvode se združeni studiji koji osiguravaju mobilnost studenata i nastavnika, interdisciplinarni nastavni proces i primjenu inovativnih pedagoških metoda", kaže rektor Guberac.

Prorektorica Sonja Vila zadužena je za aktivnosti osječkog sveučilišta u EU mreži COLOURS. "COLOURS mreža (COLlaborative innOvative sUstainable Regional univerSities; Suradnja, inovativna i održiva regionalna sveučilišta) bazira se na jakim regionalnim sveučilištima koja imaju značajan utjecaj na razvoj regije u kojoj se nalaze. Mreža povezuje načela otvorenih inovacija u istraživanju i razvoju s regionalnim strategijama pametne specijalizacije i globalnim ciljevima održivog razvoja te će inicirati socijalne, ekonomske i tehnološke inovacije te utjecati na razvoj europskih regija, u kojima živi 21 milijun stanovnika. Mreža će ponuditi nove mogućnosti suradnje i partnerstva te će omogućiti obrazovanje nove generacije stručnjaka, razvoj mentorskog sustava i sustava cjeloživotnog učenja s ciljem ‘obrazovanja za promjene‘. Dugoročni je cilj mreže prelazak s istraživanja na osnovi zadane tematike (‘topic-driven‘) k istraživanjima baziranima na izazovima i utjecaju na širu zajednicu (‘challenge and impact-driven‘) te razvoj održivih regionalnih inovacijskih ekosistema. Svi partneri u mreži spremni su na transformaciju postojeće transnacionalne suradnje u novo Europsko sveučilište", ističe prorektorica Vila.

COLOURS mrežu čini devet visokoškolskih institucija, nositelj projekta je Sveučilište Paderborn iz Njemačke, a Sveučilište u Osijeku nositelj je dvaju radnih paketa kojima je zadatak diseminacija rezultata projekta. "Tih devet visokoškolskih institucija u mreži obuhvaća 126.000 studenata, 12.300 djelatnika i ima utjecaj na 21 milijun stanovnika u devet zemalja. U mreži je i 55 pridruženih partnera koji su podržali osnivanje i sudjelovat će u svim aktivnostima. Pridruženi partneri Sveučilišta u Osijeku su: Grad Osijek, Gradska i sveučilišna knjižnica, Hrvatska gospodarska komora, Žito d.o.o., Mono d.o.o. i udruga Zeleni Osijek. Projekt je započeo 1. siječnja 2024., traje 48 mjeseci, a ukupna mu je vrijednost 14.397.180 eura", dodaje prorektor Šubarić.

Brojni su ciljevi mreže COLOURS, kaže prorektorica Sonja Vila, te navodi: "Razviti primjenjiv model transformacije sustava obrazovanja i istraživanja unutar Europskih sveučilišta koji će omogućiti bržu i značajniju reakciju na globalne izazove te bolju povezanost s regionalnim inovacijskim ekosustavom; redefinirati tradicionalno značenje ‘akademske izvrsnosti‘ primjenom i poticanjem otvorene znanosti (‘Open Science‘) i otvorenih inovacija (‘Open Innovation‘), pri čemu će se provoditi modeli snažnije uključenosti i povezanosti obrazovanja, istraživanja i inovacija s regionalnim strategijama pametne specijalizacije. Također, cilj je mreže smanjiti barijere u obrazovanju za studente, nastavnike i dionike u regijama utjecaja članova mreže, pri čemu će se poboljšati dostupnost kvalitetnog obrazovanja za sve, bez obzira na socijalni status, godine, nacionalnost i slično."

Podizanje uspješnosti


“Osim toga, želimo formirati fleksibilni, međunarodno kompetitivni intersveučilišni kampus koji će svim studentima pružiti međunarodno iskustvo te im omogućiti razvoj interkulturnih i jezičnih vještina za prekograničnu suradnju, a cilj nam je i razvoj i primjena inovativnih metoda poučavanja i istraživanja baziranih na poučavanju i istraživanju na osnovi izazova ("challenge-based teaching and research"), što će studentima i nastavnicima omogućiti razvoj vještina za predviđanje i rješavanje budućih izazova. Time će oni postati pokretači promjena u različitim socioekonomskim okolinama", navodi prorektorica Vila.

U četiri godine projekta planirano je mnogo aktivnosti, a očekuje se sudjelovanje 70.000 studenata i djelatnika partnera. "Za Sveučilište u Osijeku članstvo u mreži znači sveobuhvatnu internacionalizaciju i mobilizaciju svih njegovih kapaciteta. Sudjelovanje u mreži omogućit će razvoj novih studijskih programa, stjecanje novih vještina i znanja za djelatnike i studente te znatno povećanje broja stranih studenata. Sveučilište u Osijeku će se pozicionirati u Europskom prostoru visokog obrazovanja i u Europskom istraživačkom prostoru te će postati atraktivnije za studente i istraživače. Sudjelovanje u mreži omogućuje Sveučilištu držanje koraka s europskim sveučilištima, aktivnu ulogu u aktivnostima i inicijativama za daljnji razvoj visokog obrazovanja u EU-u te provođenje najnovijih praksi s ciljem podizanja ukupne uspješnosti", zaključuje rektor.

Vesna Latinović
KLJUČNE KOMPETENCIJE COLOURS MREŽE
l digitalna pismenost

l kreativnost i co-kreativnost

l preuzimanje inicijative, fleksibilnost i prilagodljivost

l interkulturna i interdisciplinarna komunikativnost

i suradnja

l aktivnosti javnog angažmana u zajednici

i komunikacijske vještine

l kritičko razmišljanje i rješavanje problema

l društvena odgovornost i osviještenost

l vještine vođenja i menadžmenta

l strateško planiranje i poslovni menadžment

l predviđanje rizika

U MREŽI DEVET VISOKOŠKOLSKIH INSTITUCIJA
1. Sveučilište Paderborn, Njemačka (UPB)

2. Sveučilište Ferrara, Italija (UNIFE)

3. Sveučilište Castilla – La Mancha,

Španjolska (UCLM)

4. Sveučilište Le Mans, Francuska (LMU)

5. Sveučilište Jan Dlugosz, Czestochowa, Poljska (JDU)

6. Sveučilište Kristianstad, Švedska (HKR)

7. Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,

Hrvatska (UNIOS)

8. Sveučilište “St. Kliment Ohridski”, Bitola,

Sjeverna Makedonija (UKLO)

9. Veleučilište Ventspils, Latvija (VUAS)

Možda ste propustili...