Novosti
UDRUGA FRANAK

Prijava protiv agentice Vlade na Sudu EU-a
Objavljeno 23. siječnja, 2023.
Udruga Franak podnijela je kaznenu prijavu protiv agentice Vlade na Sudu EU-a Gordane Vidović Mesarek jer smatra da je dala lažni iskaz kojim je nanijela štetu potrošačima koji su kredite u švicarskim francima konvertirali u kredite u eurima. Franak se poziva na članak 305. Kaznenog zakona, u kojem stoji da će "svjedok, vještak, prevoditelj ili tumač u postupku pred međunarodnim sudom čiju sudbenost RH prihvaća, koji dade lažni iskaz, nalaz ili mišljenje ili nešto lažno prevede, kazniti kaznom zatvora od šest mjeseci do pet godina".Koordinator ekonomsko-pravnog tima udruge Goran Aleksić ustvrdio je da je Vidović Mesarek dala "niz lažnih iskaza koji nemaju utemeljenje ni u Zakonu o konverziji ni u činjenično-pravnoj situaciji koja je bila aktualna u vrijeme konverzije" te tako nanijela štetu potrošačima koji su konvertirali kredite. "Kaznenom prijavom neizravno je optužena Vlada, koja iz neshvatljivih razloga, umjesto za oštećene potrošače, radi u korist banaka", rekao je. H