Kolumne
Grgur Vremeplovac Piše: Grgur Ivanković
Vatrogasce u Osijeku osnivali su građani sami svojim snagama
Datum objave: 10. siječnja, 2022.

Ove, 2022. godine navršava se 150 godina od osnutka prvog osječkog vatrogasnog društva Dobrovoljnog vatrogasnog društva Gornji grad. Briga o zaštiti ljudskih života i imovine od požara u gradu Osijeku prepoznata je još u prvoj polovini 19. stoljeća kada je Poglavarstvo Slobodnog kraljevskog grada Osijeka napisalo Pravilnik o gašenju vatre.

Taj je Pravilnik "Feuerlösch-Ordnung für die königlische Freystadt Eszek" objavljen 1839. godine na njemačkom jeziku. Prvi ozbiljniji pokušaj ustroja i održavanja fizičke spremnosti pojedinaca za zaštitu od požara odvio se u okviru Gombalačkog društva koje je u Osijeku utemeljeno 1865. godine. Nadalje je zahvaljujući novinaru osječkih novina "Esseker Lokalblatt und Landbote", koje je 1864. pokrenuo osječki poduzetnik Carl Lehmann, Hansa Wawerke započela inicijativa za nabavu vatrogasnih naprava čime bi se poboljšala mogućnost obrane od požara. Početak organizirane obrane od požara u našem gradu započeo je samoorganiziranjem građana koji su tako 30. lipnja 1872. u prostorijama gornjogradskog Kasina u Županijskoj ulici, u sklopu kojega je bila i zgrada kazališta, na inicijativu Josipa Uhla utemeljili Dobrovoljno vatrogasno društvo. Kao suosnivači društva uz Jospia Uhla smatraju se: M. C. Mayersfeld, Ruspini, Jakob Goldstein, Matija Hübert, Anton Hochsteter, Milan Pavić, D. Altmann, I. Frank, Coloman Masz i Hinko Mozer. Ovaj je Odbor već 11. srpnja 1872. uputio svoju Odluku s molbom da se zbog općeg društvenog interesa od strane nadležnih institucija što prije odobre društvena Pravila. Grad je Osijek u najkraćem propisanom roku ovu inicijativu podržao i proslijedio na potvrdu Kraljevskoj zemaljskoj vladi u Zagreb, gdje je, uz određene proceduralne zastoje, napokon stupio na snagu u listopadu 1872. godine. U početku je Gornjogradsko vatrogasno društvo bilo nadležno za požare u cijelom gradu, a zatim je postupno došlo do osnutka Donjogradskog, 1875., i Novogradskog dobrovoljnog vatrogasnog društva 1890. godine. Društvo je u samom početku djelovalo i čuvalo vatrogasne naprave u kući svoga člana Matije Hüberta na uglu Strossmayerove i Rokove ulice. Godine 1875. Gradsko je poglavarstvo darovalo prazno zemljište u onodobnoj Njemačkoj, a današnjoj Pejačevićevoj ulici u kojoj se ovo vatrogasno društvo i danas nalazi. Na Glavnoj skupštini Gornjogradskog vatrogasnog društva održanoj 30. siječnja 1876. za prvog nadzapovjednika Društva izabran je mladi osječki veletrgovac Franjo Sedlaković, koji je godinu dana kasnije donacijom svoje kolekcije oružja, numizmata i drugih umjetnina postao utemeljitelj današnjeg Muzeja Slavonije. Današnja široka prizemna zgrada Društva u Pejačevićevoj ulici sagrađena je 1878. godine čime su riješeni prostorni problemi Društva, sljedeće 1879. izgradili su drveni vatrogasni toranj, a 1893. u dvorištu je iskopan veliki bunar iz kojega je parnom crpkom vađena voda za potrebe punjenja vatrogasne opreme i okolnih građanskih kuća. Posljednja velika investicija Društva u 19. stoljeću bila je izgradnja novog zidanog vatrogasnog tornja 1894. godine koji i danas krasi vizuru Gornjega grada. Unutar novoga tornja, koji je podignut na mjestu srušenog starog drvenog tornja, osim stubišta i promatračnice bio je smješten i rezervoar za vodu. Ovaj je vatrogasni toranj dobio neformalno ime Stjepan po inicijatoru izgradnje, uglednom osječkom industrijalcu Stjepanu Pilleru.

Bogat i raznolik građanski život


Unutar kompleksa gornjogradskog vatrogasnog društva u Pejačevićevoj ulici sagrađene su brojne zgrade i objekti koji su služili za čuvanje vatrogasne opreme i vozila, crpljenje vode, nadgledanje grada u svrhu vatrodojave, te prostorije za upravljanje društvom i odvijanje bogatog i raznolikog društvenog života ovog, duboko u građanski život Osječana involviranog, Društva. Dobrovoljno vatrogasno društvo imalo je i svoju zastavu koja je svečano posvećena 8. rujna 1879. Kuma zastave bila je grofica Marijana Normann von Ehrenfels, rođena barunica Hilleprand von Prandau. Posveta se, uz brojnu nazočnost građanstva, odvila na glavnom gornjogradskom trgu gdje je za tu prigodu podignuta velika bogato okićena pozornica.