Učionica
Još vijesti iz rubrike

STROJARSKI FAKULTET U SLAVONSKOM BRODU

Za završne i diplomske radove predložene su korekcije tema ako završni ili diplomski rad zahtijeva eksperimentalni rad, a nije ga moguće provesti

On-line nastava na Akademiji za umjetnost i kulturu u Osijeku

Nastava na daljinu na Odjelu za matematiku

Svjesni smo da nastava na daljinu nije savršena. U konačnici glavnu ocjenu dat će studenti kroz anketu.

Nastava na daljinu na Građevinskom i arhitektonskom fakultetu

Nastava na daljinu održava se na razne načine, pomoću platformi: Loomen, Microsoft teams, Google Classroom, ali i izravnim radom na daljinu sa studentima, snimanjem predavanja.

REDSTAVLJAMO SASTAVNICE SVEUČILIŠTA J.J.STROSSMAYERA U OSIJEKU

Katolički bogoslovni fakultet u Đakovu

Studij na Katoličkom bogoslovnom fakultetu nastoji odgajati i obrazovati studente da u duhu kršćanske vjere i crkvenosti budu moralno odgovorni članovi društva

O nastavi na daljinu na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti

Svi studenti i svi nastavnici daju sve od sebe kako bi prevladali ovo vrijeme na najbolji način i kako bi studenti bili što manje zakinuti.

SVAKA JE PRIJETNJA PRILIKA:

Kako je Pravos postao e-Pravos?

Virtualne predavaonice Pravnoga fakulteta Osijek pune su studenata.

Održavanje nastave na daljinu na FERIT-u

Iz svega ćemo izaći s nekim novim (sa)znanjima

NASTAVA NA DALJINU NA AKADEMIJI ZA UMJETNOST I KULTURU U OSIJEKU

Praktični se kolegiji izvode djelomice ili u cjelini, ovisno o posebnostima svake umjetničke discipline

Predmetni nastavnici Akademije, inače kreativci, i sada iz dana u dan pronalaze kreativna rješenja za izazove mrežne nastave u umjetničkom području.

PREHRAMBENO-TEHNOLOŠKI FAKULTET OSIJEK

Poduzete su sve mjere prilagođavanja novonastaloj epidemiološkoj situaciji u RH vezanoj uz bolest COVID-19

Uspostavljeno je održavanje nastave na daljinu, a nakon toga je Fakultet pripremljen za sljedeću fazu rada u izvanrednim okolnostima

Nastava na Filozofskom fakultetu Osijek nakon obustave izravnoga nastavnog rada

Knjižnica FFOS-a i dalje je na usluzi studentima i nastavnicima svakodnevnim upućivanjem na dostupne mrežne izvore, virtualne knjižnice i arhive.