Osijek
GRAD JE PARTNER

Projekt za mlade Pronađi najbolju verziju sebe
Objavljeno 3. veljače, 2023.
Grad Osijek prihvatio je partnerstvo u projektu Pronađi najbolju verziju sebe, usmjerenom k razvoju znanja i svijesti djece i mladih u riziku o opasnostima sredstava ovisnosti te poticanju usvajanja pozitivnih životnih vrijednosti za budućnost. Nositelj projekta je Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja Mogu, a drugi su partneri Centar za socijalnu skrb, Poljoprivredna i veterinarska škola, Ekonomska i upravna škola te Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje.Projekt će biti prijavljen na Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata udruga u području prevencije i smanjenja rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti. Ukupna mu je vrijednost do 10.620 eura, a planirano trajanje 12 mjeseci. Uloga je Grada Osijeka pružiti podršku u promidžbi projekta u javnosti te provedbi projektnih aktivnosti na prostoru Centra terapijskog jahanja na Pampasu. D.Ku.
Možda ste propustili...

OSNIVANJE KULTURNOG VIJEĆA GRADA OSIJEKA

Hoće li Vijeće odlučivati može li se koncertirati?

DANI FRANKOFONIJE U OSIJEKU

Festival francuskog jezika i kulture

Najčitanije iz rubrike