Regija
IZGLASAN REBALANS PRORAČUNA OPĆINE MARIJANCI

Pomoć države i Županije
manja 570 tisuća kuna
Objavljeno 30. studenog, 2022.
MARIJANCIOpćinsko vijeće Marijanci prihvatilo je druge Izmjene i dopune proračuna za ovu godinu kojima se prihodi poslovanja smanjuju za 213.700 kuna, a primici od financijske imovine i zaduživanja za 400.000 kuna. Rashodi poslovanja povećavaju se za 276.000 kuna, dok se rashodi za nabavu nefinancijske imovine smanjuju za 869.700 kuna, a izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova za 20.000 kuna.

- Na prihodovnoj strani najznačajnije promjene odnose se na povećanje prihoda od naftne i šumske rente u iznosu većem od 300.000 kuna, dok se znatnije smanjenje odnosi na pomoći iz državnog i županijskog proračuna, a riječ je o 570.000 kuna. Ovim rebalansom predviđeno je i smanjenje zaduženja za 400.000 kuna - obrazložio je načelnik Darko Dorkić.

Sve to, dodao je Dorkić, reflektiralo se i na rashodovnu stranu, gdje je došlo do najvećih smanjenja na stavci izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture u iznosu od 927.000 kuna, dok se istovremeno povećala stavka za potrebe predškolskog odgoja u iznosu od 317.000 kuna.

Prihvaćena je i odluka o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika Općine Marijanci, te izvješće o provedbi Plana upravljanja imovinom u vlasništvu Općine za prošlu godinu. S. Fridl
Možda ste propustili...

PRED VIJEĆNICIMA PRIJEDLOG ODLUKE:

Više cijene usluga vukovarskih vrtića

GRAD VUKOVAR KAO RAZLOG KAŠNJENJA NAVEO DODATNE RADNJE OKO KONVERZIJE

Kasni dostava komunalnih uplatnica

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

ŽELE FINANCIJSKI RASTERETITI GRAĐANE

Grad Županja ukida
naplatu parkinga

2

ORKANSKO NEVRIJEME I POLJOPRIVREDA

Muka na farmama: U krovovima rupe, krave na hladnoći daju manje mlijeka

3

ZBOG PREKOMJERNE POPULACIJE

Cijele veljače pojačan je lov na čaglja i lisicu