Osijek
MAMAC TURISTIČKIM AGENCIJAMA

Za gosta koji prenoći u županiji potpora od 50 kn
Objavljeno 24. svibnja, 2022.
Još jednom snažnom zamahu promocije kontinentalnog turizma kojim se poziva na dolazak u Slavoniju i Baranju priključila se i Osječko-baranjska županija. Očekuje se usvajanje odluke o dodjeli potpora turističkim agencijama/organizatorima turističkih putovanja s područja Hrvatske čiji klijenti/turisti putem njihovih turističkih programa, odnosno paket-aranžmana, ostvare turistička noćenja na području Osječko-baranjske županije!

Potpora iznosi 50 kuna po ostvarenom noćenju na području županije, a isplaćivat će se na temelju prijava organizatora putovanja. Potpora će se isplaćivati prijavitelju koji realizira turistički program/paket-aranžman u tekućoj godini i preda urednu dokumentaciju. Kontrola valjanosti prijave obavljat će se u suradnji s Turističkom zajednicom Osječko-baranjske županije uvidom u sustav e-Visitor. Financijska sredstva u iznosu od 200 tisuća kuna osigurana su u županijskom proračunu. Potpore će se dodjeljivati do iskorištenja, a najkasnije do 31. prosinca ove godine. Postupak dodjele potpora pokreće se i provodi na temelju Javnog poziva koji se objavljuje na internetskim stranicama Županije.

Dodjelom ovih bespovratnih potpora Osječko-baranjska županija ima za cilj potaknuti porast turističkog prometa i veću turističku potrošnju na području naše Županije. D. Kuštro
Najčitanije iz rubrike