Osijek
ODJEL ZA MATEMATIKU

Promovirana 54 prvostupnika, svi su već na diplomskome ili su zaposleni
Objavljeno 15. listopada, 2021.
Odjel za matematiku Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera održao je u petak u Nabiskupskom vikarijatu jedanaestu promociju sveučilišnih prvostupnika matematike i sveučilišnih provostupnika matematike i računarstva. Pedeset četiri diplomirana studenta promovirali su prof. dr. art. Robert Raponja, prorektor za umjetnost, kulturu i međuinstitucijsku suradnju, prof. dr. sc. Kristian Sabo, pročelnik Odjela za matematiku, izv. prof. dr. sc. Domagoj Matijević, zamjenik pročelnika za nastavu i studente te izv. prof. dr. sc. Zoran Tomljanović, zamjenik pročelnika za znanstvenoistraživačku djelatnost.

Valja napomenuti kako je u trenutku promocije 54 promovirana prvostupnika njih 50 upisano na neki od sveučilišnih diplomskih studija Odjela za matematiku, jedan je prvostupnik upisan na diplomski studij Technische Universitäta u Grazu, a tri su se prvostupnika završetkom preddiplomskog studija zaposlila u IT industriji.

Sveučilišni prvostupnici matematike: Maja Andrijević, Karla Balog, Dragana Blagojević, Luka Blagojević, Mislav Blažević, Kristina Bogut, Blaženka Bošnjak, Martina Bošnjaković, Lucija Brzić, Doris Cvenić, Anamarija Cvitković, Ana Derner, Stjepan Džojić, Monika Đuzel, Erika Erceg, Ana Gurdon, Iva Ivezić, Petar Jagodić, Antonija Jurčić, Karlo Kokanović, Mario Korov, Maja Kovačević, Ana Kraljević, Toni Kulić, Slađana Lađarević, Lea Mađarić, Viktorija Matić, Dominik Mihalčić, Tena Pavlić, Marijeta Petrović, Maja Rengel, Ana Rezo, David Runtić, Helena Stojaković, Valentina Šolić, Marina Terzić, Mihailo Valjetić, Matej Veselovac, Robert Vidović, Andrea Vranić, Filip Vuković, Tihana Vuković, Mia Zrno, Petra Živko.

Sveučilišni prvostupnici matematike i računarstva: Lovro Buday, Katarina Kopić, Branka Miholek, Magdalena Nedić, Denis Poljak, Tomislav Prusina, Mario Sabo, Dino Šarlija, Dražen Šokčević, Antonio Vidaković. I.R.G.