Osijek
BRŽE DO GRAĐEVINSKE DOZVOLE I DRUGIH "PAPIRA"

Umjesto za 14 godina sve
će se riješiti za 18 mjeseci
Objavljeno 16. listopada, 2021.
Nova je gradska uprava naslijedila 4000 neriješenih zahtjeva za legalizaciju

I prije nego što je postao gradonačelnik Osijeka, još u predizbornoj kampanji za lokalne izbore, Ivan Radić isticao je dva ključna problema koja je bivša gradska uprava potpuno zanemarivala, a na koja su građani posljednjih nekoliko godina učestalo upozoravali. Radilo se, dakako, o zapuštenom izgledu gradskih površina, što je bila posljedica premalog broja komunalnih redara, te o činjenici da se za ishođenje građevinske dozvole u Upravnom odjelu za urbanizam Grada Osijeka čekalo znatno duže nego što je to uobičajeno.Dozvole za legalizaciju


S ulaskom u Kuhačevu 9 nova je gradska uprava na čelu s Radićem odlučila riješiti oba problema, a javnost je o tome više doznala na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća Grada Osijeka, održanoj u ponedjeljak. Kako je Glas već detaljno izvijestio o boljem ekipiranju komunalnog redarstva, ovaj ćemo put objasniti što je za građane i investitore, ali i za sam proračun Grada, značila sporost kojom su se izdavale građevinske dozvole ili rješavali zahtjevi za legalizaciju.Podsjetimo samo da je nekim našim sugrađanima za ishođenje građevinske dozvole trebalo i više od osam mjeseci iako je, prema riječima ljudi s dugogodišnjim iskustvom u radu s izdavanjem takvih dozvola, za to potrebno maksimalno tri mjeseca. Zatečeno je stanje trenutačno takvo da je u Odjelu za urbanizam i cijelom sustavu ukupno zaprimljeno oko 650 zahtjeva za izdavanje dozvola za građenje. Zahtjevi su u sustavu podijeljeni po fazama, te se tako podnose zahtjevi za izdavanje posebnih uvjeta, lokacijskih dozvola, potvrda glavnog projekta, a završna je faza izdavanje samog dokumenta građevinske dozvole i na kraju ishođenje uporabne dozvole, što čini postupak cjelokupnim. Nisu svi ti zahtjevi u istoj fazi rješavanja, kažu nam u gradskoj upravi, neki su u početnoj, neki već u znatno uznapredovaloj fazi riješenosti. Osim građevinskih dozvola koje Odjel izdaje prema trenutnim zakonima, izdaju se i uporabne dozvole prema posebnim propisima u svrhu legalizacije već izgrađenih građevina. Tih je zahtjeva za legalizaciju nezakonito izgrađenih građevina, tvrde u Odjelu za urbanizam Grada, preostalo neriješeno oko 4000, a od kojih bi procijenjeni prihod na osnovi legalizacije bio četiri milijuna kuna.

Analize koje su rađene u suradnji sa studentima Odjela za matematiku pokazale su da se godišnje u Upravnom odjelu za urbanizam prosječno riješi 1500 raznih predmeta, od čega je 300-tinjak građevinskih dozvola. Svi zaostali predmeti uz jednak prinos novih predmeta i uz jednak broj ljudi koji radi na svim predmetima, prema procjenama provedene analize, riješili bi se za 14 godina.

Ekipiranje Odjela


Stoga je odlučeno da je jedini način bržeg i ekspeditivnijeg rješavanja zaprimljenih zaostalih predmeta ekipiranje Odjela sa šest novih visokoobrazovanih stručnjaka. Zapošljavanjem šest novih inženjera zaostali predmeti uz jednak prinos novih predmeta, pokazala je provedena analiza, trebali bi se riješiti za godinu i pol. To će značiti da će se izdavanje akata za građenje u Osijeku znatno ubrzati, sada, ali i ubuduće.

- Imali smo velikih problema s izdavanjem građevinskih dozvola i kako bismo to ubrzali, prošlog smo tjedna raspisali natječaj za šest diplomiranih inženjera koji će biti zaposleni u Odjelu za urbanizam. Na taj ćemo način ubrzati izdavanje građevinskih dozvola, na zadovoljstvo i investitora i građana te na korist grada Osijeka - kazao je gradonačelnik Radić, pozvavši sve koji ispunjavaju uvjete da se prijave na natječaj.

- Izdavanje građevinskih dozvola više neće biti kočnica investitorima i građanima. Siguran sam da ćemo o građevinskim dozvolama govoriti kako se izdaju mnogo brže, jer to tako mora biti - poručio je Radić.Tomislav Prusina
NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE PRI KRAJU
Kandidati za višeg stručnog suradnika u Upravnom odjelu za urbanizam Grada Osijeka, Odsjeku za prostorno uređenje i gradnju moraju ispunjavati sljedeće uvjete: magistar inženjer arhitekture, građevinarstva/stručni specijalist arhitekture, građevinarstva; najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima; položen vozački ispit za vozača “B” kategorije; položen državni ispit II. razine; poznavanje rada na računalu. U opisu poslova koje će budući zaposlenici obavljati stoji da će voditi upravni postupak i rješavati složenije upravne predmete iz nadležnosti Upravnog odjela kao što su postupci donošenja građevinske dozvole, izmjene i dopune građevinske dozvole, lokacijske dozvole, izmjene i dopune lokacijske dozvole, uporabne dozvole, rješenja o izvedenom stanju, rješenja o utvrđivanju građevne čestice, dozvola za promjenu namjene i uporabu građevine, izmjene i dopune rješenja za građenje i rješenja o uvjetima građenja te druge predmete, kao što su lokacijska informacija, obavijest o posebnim uvjetima, obavijest o posebnim uvjetima za izradu glavnog projekta, potvrda parcelacijskog elaborata i drugo iz nadležnosti Upravnog odjela, kao i pratiti zakonsku regulativu iz nadležnosti Upravnog odjela. Plaća za navedeno radno mjesto utvrđuje se umnoškom koeficijenta složenosti poslova, koji za to radno mjesto iznosi 2,08, i osnovice, koja iznosi 4.410,46 kn, uvećano za 0,5 posto za svaku navršenu godinu radnog staža.

zapošljavanje
ŠEST NOVIH

INŽENJERA

U ODJELU

Možda ste propustili...

NA TRGU ANTE STARČEVIĆA

Unikom podijelio darove građanima

ANAMARIJA LUKIĆ, POVJESNIČARKA

Povijest je istodobno očaravajuća i ukusna

TRESKA 402 - ŠEBALJ VS PERVAN

Osijek je domaćin prve svjetske utrke tramvaja