Učionica
INSTITUT ZA JAVNU UPRAVU

Nagrađivanje mladih znanstvenika PRAVOS-a
Objavljeno 18. lipnja, 2021.

Institut za javnu upravu svake godine dodjeljuje nagradu “Eugen Pusić” za najbolje radove u kategoriji mladih znanstvenika (do 35 godina) i studenata, a čiji je cilj poticanje i podržavanje studenata i mladih znanstvenika u proučavanju javne uprave te nagrađivanje izvrsnosti u znanstvenom radu i istraživanju.

Nagrađeni radovi objavljuju se u međunarodnom znanstvenom časopisu Hrvatska i komparativna javna uprava, indeksiranom u najznačajnijim bazama podataka Scopus i Web of Science. Institut za javnu upravu profesionalna je udruga osnovana 1997. godine. Okuplja znanstvenike, stručnjake, praktičare iz područja javne uprave, a kao svoje zadatke ističe razvoj upravne znanosti, poticanje znanstveno-stručnog usavršavanja i istraživanja u svim dijelovima javne uprave, unaprjeđenje upravne prakse u Republici Hrvatskoj, suradnju s ostalim srodnim organizacijama te brojne druge.

Doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko s Katedre upravnog prava i znanosti Pravnog fakulteta Osijek dobitnica je navedene nagrade u 2020. godini za rad pod nazivom “Prikaz povijesno-pravnog razvoja pravne zaštite putem žalbe u upravnom sporu u Hrvatskoj”.

Isto tako, Osječko-baranjska županija svake godine poziva građane, pravne osobe i druge organizacijske oblike te njihova tijela na podnošenje prijedloga za dodjelu “Zelene povelja Osječko-baranjske županije” koja je javno priznanje za doprinos očuvanju okoliša te osiguravanju i poboljšavanju kakvoće življenja za dobrobit sadašnjih i budućih naraštaja na području Osječko-baranjske županije. Doc. dr. sc. Ana Đanić Čeko jedna je od dobitnica “Zelene povelje Osječko-baranjske županije” u 2021. godini za znanstveno-istraživačku i stručnu djelatnost u području zaštite prirode i okoliša koju joj je 26. travnja 2021. uručio župan Ivan Anušić.

Istaknuto priznanje dodijeljeno je mladoj znanstvenici zbog znanstvenih dostignuća u području zaštite prirode i okoliša pri čemu se izdvaja sudjelovanje u projektu “Transformacija: Novi pristup upravljanja zaštićenim NATURA 2000 područjima” i uključivanje studenata u projektne aktivnosti, suradnja s Udrugom za zaštitu prirode i okoliša Zeleni Osijek kroz gostujuća predavanja te sudjelovanja na manifestacijama Festival znanosti i Dani Europe Pravnog fakulteta Osijek, poticanje studenata na uključivanje u rješavanju konkretnih predmeta Zelenog telefona, uključenost u Zelenu pravnu kliniku, niz objavljenih znanstvenih radova na tu tematiku te drugih.

Sveučilišni glasnik
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike