Novosti

Akcijski plan socijalne skrbi
Objavljeno 11. lipnja, 2021.
Na prvoj sjednici Nacionalnog vijeća za razvoj socijalnih politika, predstavljen je Akcijski plan unaprjeđenja sustava socijalne skrbi. Sudionici smatraju da je dobro što su uključeni svi koji mogu utjecati na reformu sustava. Ministar rada i socijalne politike Josip Aladrović izrazio je zadovoljstvo tom skupinom čiji je cilj i ideja formirati socijalne politike u RH. Kaže kako je riječ o nacrtu plana jer žele uključiti sve unutar vijeća da ga sugestijama poboljšaju, a ističe da je Ministarstvo centrima za socijalnu skrb dalo suglasnost za zapošljavanje više od 200 radnika i to ne samo socijalnih radnika, već i psihologa, pravnika i edukacijskih rehabilitatora. H

Najčitanije iz rubrike