Crna kronika
POTVRĐENA PRESUDA ŽUPANIJSKOG SUDA OSIJEK

Pravomoćno: Beskućniku tri godine zatvora zbog prodaje osvježivača zraka
Objavljeno 11. svibnja, 2021.
Osuđeni je prodao osvježivač zraka djetetu kojemu je kasnije pozlilo, zbog čega je moralo na hitnu

Vrhovni sud odbio je žalbu I.M. i potvrdio prvostupanjsku presudu Županijskog suda Osijek kojom je osuđen na tri godine zatvora zbog prodaje osvježivača zraka. I.M. se žalio na presudu osječkog suda preko branitelja, među ostalim, tražeći da ga se oslobodi optužbe ili predmet ukine i vrati prvostupanjskom sudu na ponovno suđenje. Vrhovni sud je, pak, smatrao da odluka o kazni koju I.M. smatra izuzetno visokom, s obzirom na malu količinu prodanog osvježivača zraka koji se legalno prodaje i da se radi o mladoj osobi, nije osnovana.

Inače, osvježivači zraka vrlo su opasne i za zdravlje štetne sintetske tvari, nimalo neopasne i bezazlene, čiji su konzumenti, nažalost, uglavnom mladi ljudi. Upravo su ti mladi ljudi prije nekoliko godina na tjednoj bazi tražili liječničku pomoć nakon konzumiranja osvježivača zraka.

Drugostupanjski sud u obrazloženju pravomoćne presude navodi kako je pri odmjeravanju kazne prvostupanjski sud kao olakotno ocijenio da se radi o beskućniku, dok mu drugih olakotnih okolnosti nije našao.

- Mladost optuženika nema značenje koji mu pridaje žalba kada se uzme u obzir posljedica prodavanja droge djetetu, koja, iako u maloj količini, ima za posljedicu traženje pomoći u hitnoj pomoći, što sve upućuje na izuzetnu opasnost takvog postupanja optuženika. Kada se uzme u obzir prethodna osuđivanost optuženika, mladost i relativno mala količina prodane droge nemaju značaj osobito olakotnih okolnosti koje bi opravdavale primjenu zakonskih odredbi o ublažavanju kazne ispod minimuma zapriječene kazne za odnosno kazneno djelo. Stoga je kazna zatvora na granici minimuma zaprijećene kazne, a koju prihvaća i Vrhovni sud, primjerena za ostvarenje svrhe kažnjavanja kako u vidu specijalne, tako i generalne prevencije. Prije svega, takvom kaznom ostvarit će se svrha kažnjavanja u vidu utjecaja kako na počinitelja tako i na sve druge osobe da ne čine ovakva i slična kaznena djela koja su u jednom razdoblju bila u znatnom porastu, i to s teškim posljedicama, jer se djeci, konzumentima osvježivača, u pravilu trebala pružati liječnička pomoć - navodi u obrazloženju presude Vrhovni sud.

Drugostupanjski sud navodi kako nije osnovana ni žalba zbog pogrešno i nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja koju I.M. nalazi u činjenici odbijanja dokaznih prijedloga obrane, provođenju prepoznavanja optuženika preko fotografija na temelju prethodnog viđenja optuženika te neutvrđivanju adrese i položaja kuće u kojoj je navodno živio. Prijedlog obrane da se od hitne medicinske pomoći zatraže podatci o broju pružanja liječničke pomoći zbog intoksikacije osnovano nije prihvaćen jer svjedok nije ni osporavao činjenicu da je osvježivač nabavljao i od drugih dobavljača. Međutim, ta činjenica ne oslobađa I.M. od odgovornosti za prodaju droge u konkretnom slučaju niti ta činjenica potvrđuje njegovu obranu.

- Neosnovano se iskaz svjedoka nastoji osporiti pozivanjem na nalaz vještaka psihologa iz kojeg, po stavu žalbe, proizlazi da svjedok nije osoba sposobna za valjano i istinito iskazivanje. Naime, kako to utvrđuje prvostupanjski sud, psihologijskim vještačenjem utvrđeno je da je svjedok sposoban valjano i istinito iskazivati o proživljenim djelima koja su predmet postupka, kao i da je njegova izjava koherentna, jasna, logične strukture, a opširno su opisani detalji mjesta, vremena i osoba, dok nema podataka o mogućem sugestibilnom utjecaju drugih osoba na neistinito izjavljivanje niti patološke motivacije za optuživanje. Kada se iskaz svjedoka poveže s ostalim provedenim dokazima, prije svega iskazom oca i sestre svjedoka, osnovano ga prvostupanjski sud prihvaća istinitim. Osim toga, svjedok je na raspravi prepoznao optuženika na jednoj od predočenih fotografija. To prepoznavanje nije bilo rezultat ranijeg viđenja optuženika, u vrijeme vođenja ovog postupka, kako se to sugerira u žalbi, jer je svjedok još u tijeku istrage vrlo detaljno opisao osobu od koje je kupio osvježivač i na raspravi ga je prepoznao na fotografiji - zaključuje drugostupanjski sud. Za razliku od iskaza svjedoka koji je potvrđen ostalim provedenim dokazima, obrana optuženika da je u vrijeme za koje ga se tereti da je svjedoku prodao drogu bio u Domu svetog Vinka u Osijeku nije potvrđena.

Sandra Lacić
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana