Kultura
KRŠĆANSKA SADAŠNJOST

Objavljena “Samo jedna Crkva”
Objavljeno 16. travnja, 2021.
Knjigu pape Franje i pape u miru Benedikta XVI. “Samo jedna Crkva”, o kontinuitetu učiteljstva dvojice papa i posebnosti njihova pastoralnoga stila te zajedništva u odanosti, objavila je Kršćanska sadašnjost. Nakladnik ističe riječi Benedikta XVI. “novost u kontinuitetu” koje je uporabio da bi definirao doprinos Drugoga vatikanskog koncila životu Crkve. Te riječi mogu se primijeniti na djelovanje svih papa u odnosu prema djelovanju njihovih prethodnika. Državni tajnik Svete Stolice, kardinal Pietro Parolin piše u predgovoru kako je ova knjiga početnica kršćanstva za reorijentaciju glede vjere, Crkve, obitelji, molitve, istine i pravednosti, milosrđa i ljubavi. H