Osijek
NOVI STATUT GRADA OSIJEKA

Osječani mogu biti znatno aktivniji u Gradskom vijeću
Objavljeno 10. travnja, 2021.
Razrađene su odredbe sudjelovanja građana u odlučivanju putem referenduma i zbora građana

Osim što će vijećnike u novom sazivu Gradskog vijeća Grada Osijeka dočekati manje mjesta u klupama, 31 umjesto dosadašnjih 35, upoznat će se i s novim Statutom Grada Osijeka. Statutom se, kao krunskim dokumentom, uređuje samoupravni djelokrug Grada Osijeka.

Nekoliko je izmjena, odnosno nadopuna, a jedna od njih je, primjerice, vezana uz situaciju koju smo imali u Osijeku. Odnosno, zamjenik gradonačelnika koji zamjenjuje Gradonačelnika u slučaju njegove duže odsutnosti (ili drugih razloga spriječenosti), ima sva prava i dužnosti gradonačelnika, odnosno tada i zamjenik postaje tijelo izvršne vlasti.

Ako po isteku dvije godine mandata prestane mandat gradonačelnika, mijenja ga zamjenik gradonačelnika koji je bio naveden kao prvi kandidat iza kandidata za gradonačelnika. Ako i njemu prestane mandat - tada će se raspisati prijevremeni izbori za gradonačelnika i njegove zamjenike.

Novi Statut donosi i nekoliko stavki koje bi se izravnije nego ranije mogle ticati i prava građana. Statutom su, naime, detaljnije razrađene odredbe sudjelovanja građana u odlučivanju putem referenduma i zbora građana, kao i samo održavanje zbora građana radi njihova izjašnjavanja o pojedinim pitanjima. Jednako tako i o pravu građana koji predstavničkom tijelu, dakle Gradskom vijeću, mogu predlagati donošenje općeg akta, ili rješavanje određenog pitanja iz samoupravnog djelokruga Grada.

Dakle, vezano uz pravila koja se odnose na zborove građana, njima se propisuje da se oni sazivaju radi pribavljanja mišljenja o prijedlogu određenog akta ili interesa građana, kao i davanja prijedloga građana za njihovo rješavanje.

Gradonačelnik, ili Gradsko vijeće, mogu sazvati zbor građana za cijelo ili dio područja Osijeka, dok Vijeće mjesnog odbora, odnosno gradske četvrti, može sazvati zbor građana za područje svoje gradske četvrti/mjesnog odbora.

Zbor građana saziva se javnim upućivanjem poziva putem tiska ili drugih sredstava javnog priopćavanja, uključujući i internetske stranice, naravno i oglašavanjem na oglasnim pločama gradskih institucija. Na zboru građana u pravilu se odlučuje javni glasovanjem.

Mišljenje dobiveno od zbora građana bit će obvezatno za mjesni odbor/gradsku četvrt, a savjetodavno za gradonačelnika i Gradsko vijeće.

Nova dodana stavka u Statut je i pravo građana da Gradskom vijeću predlažu rješavanje određenih pitanja, kao i podnositi mu peticije, ako je to jasno u domeni odlučivanja gradskih vijećnika. O tim prijedlozima i peticijama ovo predstavničko tijelo morat će raspravljati ako ga potpisom podrži najmanje deset posto ukupnog broja birača u gradu Osijeku. Gradsko vijeće dužno je podnositeljima dati odgovor najkasnije u roku od tri mjeseca od zaprimanja prijedloga.

Dodajmo još i to kako Gradsko vijeće može raspisati lokalni referendum za područje Osijeka.

Novi Statut stupa na snagu donošenjem odluke Vlade RH o raspisivanju izbora za članove predstavničkih tijela jedinica lokalne i regionalne samouprave, trenutak je to i u kojemu se raspuštaju lokalna predstavnička tijela, u ovom slučaju Gradsko vijeće Grada Osijeka.

Dario Kuštro
Pravo je građana Gradskom vijeću predlagati rješavanje određenih pitanja, kao i podnositi mu peticije
POSLOVNIK VIJEĆA
I Poslovnik Gradskog vijeća, kojim se regulira način rada ovog predstavničkog tijela, doživio je određene promjene. Prije svega one koje su se dogodile zbog pandemije, pa je tako u članke uvrštena i procedura u situaciji kada se sjednice održavaju elektroničkim putem.
Možda ste propustili...