Regija
RJEŠAVANJE STATUSA NAKON 25 GODINA

Lovački dom prijeći će u vlasništvo Općine
Objavljeno 7. travnja, 2021.
Kada ga Hrvatske šume daruju Općini Gunja, bit će potpuno uređen i stavljen u funkciju razvoja seoskog i lovnog turizma
GUNJA - Nakon 25 godina otkako je sagrađen, Lovački dom u Gunji, kojim se koristi Općina i Lovačka udruga "Ris", konačno bi trebao prijeći u općinsko vlasništvo.Objekt je sagrađen još 1995. godine na zemljištu Hrvatskih šuma, a četiri godine kasnije upisan je u zemljišne knjige bez uporabne, građevinske, odnosno lokacijske dozvole. Općinski načelnik Anto Gutić nakon preuzimanja dužnosti angažirao se na rješavanju tog problema, za što se zauzeo i vukovarsko-srijemski župan Božo Galić.

- Najprije smo morali pristupiti legalizaciji toga objekta jer je sagrađen bespravno. Potom smo se obratili Hrvatskim šumama sa zahtjevom da nam Lovački dom daruju, da ga možemo prenijeti u naše vlasništvo, ili nam ga daju u najam na 50-ak godina. To nam je osnovni preduvjet da se možemo javljati na natječaje EU fondova, da ga možemo završiti, urediti do kraja i privesti svrsi – kaže Gutić.

Pojašnjava da je riječ o golemom objektu u kojemu bi trebalo napraviti određene preinake jer je kompletan unutrašnji prostor zapravo samo jedna velika prostorija. Nemoguće ga je i zagrijati, a samim time i koristiti tijekom cijele godine. Zbog proteka dosta vremena potrebni su i određeni zahvati na krovištu, a Općini su sve ovo vrijeme ruke svezane jer objekt nije u njezinu vlasništvu.

Lovački dom je u međuvremenu legaliziran, ali se i dalje nalazi na tuđem zemljištu. Općina je, prema Gutićevim riječima, sukladno naputku Hrvatskih šuma, o svome trošku provela postupak parcelacije čestice na kojoj je sagrađen.

- Sredinom ožujka zaprimili smo očitovanje Hrvatskih šuma iz kojeg je razvidno da nemaju potrebe za korištenjem toga objekta i da imaju namjeru inicirati postupak darovanja Općini, ali prethodno je potrebno procijeniti vrijednost cijele čestice, kako građevine tako i zemljišta. U tijeku je procjena koju obavlja ovlašteni sudski vještak, cijeli je postupak u završnoj fazi i vjerujem da će sve vrlo brzo prijeći u vlasništvo Općine - kaže Gutić.

Lovački dom trebao bi biti i u funkciji oživljavanja seoskog i lovnog turizma i razvoja turističke infrastrukture. Općina ima namjeru iz raspoloživih fondova povući europska sredstva, Lovački dom pretvoriti u reprezentativni turistički objekt sa smještajnim kapacitetima, a ondje bi ujedno dobili i veći prezentacijsko-marketinški prostor iskoristiv za razne manifestacije i događanja.

- Gunja, nažalost, u ponudi za sada nema smještajnih kapaciteta, nemamo nijedan registrirani ležaj. U Lovačkom domu planiramo nadograditi kat i ondje urediti sobe, s dodatnim sadržajima, želimo posjetiteljima u prirodnom okruženju omogućiti kvalitetno provođenje vremena. Dom je smješten u šumi, izvan naselja, na lokaciji koju će cijeniti gosti koji žele mir - zaključuje.

U planu je i uređenje tri stana iznad stare općine i uređenje apartmana s oko 12 ležaja, koji će otvoriti i nove mogućnosti razvoja turizma u Gunji.

Marija Lešić Omerović
PRISTUPNA CESTA ZA NOVO MEZARJE
U tijeku je rješavanje dokumentacije i ishođenje suglasnosti potrebnih za gradnju novog muslimanskog groblja - Mezarja u Gunji. Postojeće je popunjeno i javlja se problem kad je riječ o pokopu mještana islamske vjeroispovijesti. “Naručio sam projektnu dokumentaciju za pristupnu cestu bez koje se ne može dobiti lokacijska dozvola za novo groblje. Čim ju dobijemo, tražit ćemo da nam država daruje zemljište koje je u njezinu vlasništvu. Procedura je vrlo duga i zahtjevna i sama će gradnja zapravo trajati najkraće”, pojašnjava načelnik Gutić.
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike