Kultura
U KABINETU GRAFIKE HRVATSKE AKADEMIJE ZNANOSTI I UMJETNOSTI

Izložba Vukovarke Ane Sladetić
Objavljeno 1. ožujka, 2021.
Izložba grafika grafičke vukovarske umjetnice Ana Sladetić "Dream Maps" iz 21. grafičke mape edicije Argola održava se do 16. ožujka u Kabinetu grafike Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Kustosica izložbe Ana Petković Basletić kaže kako tom izložbom, seriji u trajnom nastajanju od 2014., kojoj pripadaju i recentne grafike istoimene grafičke mape objavljene 2020., Sladetić iz osobnog rakursa tematizira fenomen snova: "Magijski odrazi iskonskog, proživljenog, kolektivnog ili potisnutog, efemernim i zagonetnim govorom nesvjesnog, u Anino svjesno naviru kao misaone mreže snolikih iracionalnih i složenih mentalnih shema, osobnih kodiranih simboličkih vizija u kojima sve može poprimiti simboličku formu ili značenje. Sustavom slobodnih asocijacija fluidne i hibridne motivike prirodnih pojava, predmeta ili apstraktnih pojmova umjetnica otvorenom zaigranošću campovskog narativa uprizoruje snove kao vedre i lepršave ikoničko-ideogramske prikaze, pritom razlikujući dvojnu relaciju osobno-kolektivno prisutnu u snovima."

Umjetnica kaže da je 2014. došla na ideju zabilježiti snove, koje inače zapisuje.

- Naši snovi odraz su nesvjesnog i onog što proživimo tijekom dana, a ovom mapom htjela sam postići oblik idiličnog sna koji je univerzalan, pa su i te grafike sukus te želje da se ide prema boljem, to su težnje koje svatko od nas ima, želi i potajno sanja - napomenula je Sladetić, koja je diplomirala grafiku na Akademiji likovnih umjetnosti, gdje je 2016. doktorirala slikarstvo. Studijski se usavršavala na raznim rezidencijalnim programima, od Njemačke i Francuske do SAD-a. Osim grafikom, crtežima i slikarstvom bavi se i videom, umjetničkim instalacijama i performansima. H