Magazin
MEDIJACIJA: IZVANSUDSKI NAČIN RJEŠAVANJA SPOROVA

Više mirenja, manje svađanja!
Objavljeno 1. veljače, 2020.
SPAS ZA SVE, POSEBICE GOSPODARSTVENIKE: UČINKOVIT ODGOVOR NA FINANCIJSKE GUBITKE I RIZIKE

U velikoj EU obitelji problem dugotrajnosti suđenja, pa čak i u najefikasnijim sudovima, uvelike opterećuje svakodnevni život njezinih građana i poslovanje poslovnih subjekata. Nerijetke su parnice koje dosegnu ljudsku punoljetnost, pa i u hrvatskim sudovima.

Kako pravo, a posredno i sudovi, dodiruju sve društvene odnose i sve živote i poslovne subjekte, sasvim je jasno da svaka društvena i ekonomska zajednica ne treba samo neovisno i transparentno sudstvo, nego i visoko fleksibilan i efikasan sustav rješavanja konflikata i sporova. Parnice i medijacije trebaju postati sastavni, komplementarni i jednako vrijedni dijelovi jedinstvenog sustava rješavanja sporova. To je jedan od pouzdanih puteva prema efikasnosti. Dok god se građani i poslovni subjekti za rješavanje sporova budu obraćali isključivo sudovima, njihovi problemi vezani uz potrošeni novac, vrijeme i neproduktivno angažiranje kadrovskih i drugih nematerijalnih resursa, trajno će ih opterećivati - kaže Sanela Dropulić, komunikacijska menadžerica HUM-a.

BRZO I EKONOMIČNO
Prema Doing Business istraživanju World Bank iz 2014., u EU sudske parnice prosječno traju 566 dana (od 300 do 1300 dana), a u Hrvatskoj 572 dana. S druge strane, prosječno trajanje medijacije u EU-u do sklapanja nagodbe iznosi 43 dana (od 30 do 68 dana), dok u Hrvatskoj medijacija prosječno traje 38 dana. Prosječno troškovi parnice u EU-u iznose 10.449,00 eura, a prosječni troškovi medijacije 2497,00 eura. Već ovi usporedni podaci o troškovima i trajanju parnica u odnosu na troškove i trajanje medijacije snažan su argument, posebno poslovnim ljudima da se pokrenu i da sukladno njihovim poslovičnim pristupima vezanim uz efikasnost u poslovanju, jednake standarde primjene i na rješavanje njihovih konflikata i sporova. Alat za postizanje tog cilja je poslovnim ljudima na dohvat ruke - medijacija.

- Medijacija ili mirenje, predstavlja izvansudski način rješavanja neslaganja, konflikata i sporova. Riječ je o nastavku neuspješnih izravnih pregovora, ili njihovoj naprednoj verziji uz pomoć treće osobe od povjerenja stranaka - medijatora. Medijator/ica je osoba s posebnim znanjima i vještinama (komunikacijske, pregovaračke, medijacijske i vještine upravljanja konfliktima), koji se postavlja u sredinu između sudionika konflikta i pomaže im pronaći rješenje u kojem se svaki od njih može zadovoljiti neki svoj interes. Tijekom medijacije "oaze za teške razgovore" sudionici imaju priliku u sigurnom ozračju u kojem nitko ne donosi odluku umjesto njih, obnoviti prekinutu komunikaciju, međusobno se čuti, slušati, razumjeti, slobodno razmijeniti informacije potrebne za postizanje rješenja i kroz sasvim novu energiju uz pomoć koje se njihovo dotadašnje suprotstavljanje zamijeni suradnjom, ostvariti kreativna rješenja i okončati spor na način koji je skrojen prema njihovoj mjeri. Brzo, ekonomično i jednom zauvijek. Sudionici medijacije na ovaj način postižu vlastito rješenje. Zato ga smatraju pravednim i izvršavaju ga dobrovoljno. Nema potrebe za žalbom, revizijom, ovrhom te zaštitom pred ustavnim ili europskim sudom. Zadovoljstvo sudionika medijacijom njenim rezultatom (nagodbom) iznimno je veliko. Danas medijacija više nije samo način rješavanja konflikata i sporova, već način života i poslovanja – opisuje dr. sc. Srđan Šimac, predsjednik Hrvatske udruge za mirenje.

Medijacija je u svijetu prepoznata i primijenjena kao učinkovit, brz i ekonomični način rješavanja internih i eksternih poslovnih i drugih konflikata. Njeno korištenje može pripomoći poslovnom uspjehu i reputaciji poslovnih subjekata te harmoniji u društvu. Danas se pouzdano zna da je poslovni uspjeh u uskoj korelaciji s načinom i brzinom upravljanja i rješavanja konflikata i sporova.

- Medijacija je službeno u Hrvatskoj uvedena 2003., kada je usvojen prvi Zakon o mirenju (medijaciji). Riječ je o modernoj verziji sporazumnog rješavanja sporova koji su u jednostavnijem obliku koristili u svojoj bližoj i daljnjoj povijesti. Osnovni cilj da se stranke u sporu za medijaciju odluče prije pokretanja sudskog postupka, dakle, prije nego konflikt među njima eskalira, te da se sudski parnični postupci koriste tek kao posljednja opcija. Premda je poznavanje medijacije u našoj zemlji danas veće nego ranije, još se nedovoljno zna za nju. Riječ je o iznimno efikasnoj, brzoj i ekonomičnoj metodi rješavanja sporova. Provodi se u određenom broju sudova, ali i u izvansudskim centrima za medijaciju kojih je najviše u Zagrebu. Među njima posebno se ističe Centar za pregovaranje i medijaciju Hrvatske udruge za mirenje (HUM). HUM je jedina medijacijska institucija kojoj su medijacija i edukacija medijatora osnovne i jedine djelatnosti. Na listi medijatora HUM-a ponajbolji su i najiskusniji hrvatski medijatori - ističe dr. sc. Srđan Šimac.

KREIRANJE RJEŠENJA
Medijacija se može provoditi u svim sporovima. Najvažnije je da u njoj stranke sudjeluju u dobroj vjeri i da žele preuzeti odgovornost za rješavanje vlastitog problema. Ona je posebno uspješna u sporovima iz odnosa u kojima su njihovi sudionici trajno upućeni jedni na druge: članovi obitelji, susjedi, prijatelji, radnici i poslodavci, poslovni partneri, osnivači društva, koautori, suposjednici, suvlasnici, itd. Za njih je posebno važno sporove rješavati na miran način. U protivnom, presuda kojom se okončavaju parnice, za njih znači kraj njihovog odnosa jednom zauvijek i njihov trajno nerješivi problem. Medijacija je iznimno uspješna zato jer stranke u njoj imaju priliku preuzeti vlasništvo nad svojim sporom, izravno i aktivno se uključiti u njegovo rješavanje i sudjelovati u kreiranju rješenja spora. Nitko treći strankama u medijaciji ne može nametnuti rješenje umjesto njih. Kako je rješenje spora u medijaciji njihovo, smatraju ga pravednim. Zato ga dobrovoljno izvršavaju. I osim toga, svaka nagodba sklopljena u medijaciji s privatnom ovršnom klauzulom ovršna je isprava.

- Gospodarstvenici u svom poslovanju često su susreću s raznovrsnim internim i eksternim neslaganjima, konfliktima i sporovima. Oni su sastavni dio poslovanja. Kako sporovi poslovne ljude snažno opterećuju i uzimaju im vrijeme, oni se prečesto osobno isključuju iz njihovog rješavanja i u pravilu ga prepuštaju isključivo pravnim profesionalcima. To je često početak velikih problema za njih, jer nitko njihove sporove ne može na prikladan i brz način riješiti bez njih, ili umjesto njih. Zato je poruka medijatora svim poduzetnicima i gospodarstvenicima: Vaši poslovni konflikti i sporovi nisu pravni, nego poslovni problemi. Zato ih tako i tretirajte. Ne ispuštajte svoje sporove iz vlastitih ruku i iz vlastite kontrole. Bavite se aktivno njima, jednako kao i sa svim drugim poslovnim problemima.

Upravo zato je medijacija najefikasnija u gospodarskim sporovima. Rješenje spora u medijaciji gotovo je neizbježno kada u njoj osim pravnika aktivno sudjeluju i donositelji odluka. Takvo sudjelovanje potiču medijatori. To je jedan od važnih razloga zbog kojih medijacije u gospodarskim sporovima završavaju najčešće već na prvom i jednom sastanku koji traje prosječno oko pei do šest sati. U HUM-u je u 2018. 79 % medijacija završeno nagodbom na prvom i jedinom zajedničkom sastanku. Nagodba u medijacijama u HUM-u u 2019. prosječno je sklopljena u roku od 30 dana, nakon 2,2 sastanka. Pisanom nagodbom je u HUM-u dovršeno više od 80 % medijacija, neovisno o tome jesu li stranke već bile u parnici ili ne. Nerijetko tvrtke u sporovima u medijaciji u naznačenim okvirima sklapaju nagodbu nakon 4, 6 ili 8 godina prethodnog parničenja, i nagodba među njima često uključuje nastavak poslovne suradnje. U tome veoma pomažu i medijacija i medijator - jasan je predsjednik Hrvatske udruge za mirenje oko učinaka medijacije u odnosu na "klasične" sudske postupke.

Sudionici sudskih parnica permanentno izražavaju nezadovoljstvo zbog tegobnosti, dugotrajnosti, neizvjesnosti, troškova i rizika kojima se u parnicama izvrgavaju.

PRIKLADNE REAKCIJE
- Svi ljudi, posebno gospodarstvenici, vole imati kontrolu nad svojim životima i poslovanjem u što većoj mjeri. U parnici oni tu kontrolu nemaju. Zato predlažemo da umjesto da se i dalje obraćaju sudovima kao prvoj i jedinoj opciji za rješavanje njihovih sporova, i da potom izražavaju nezadovoljstvo što su se našli u toj situaciji, započnu koristiti medijaciju koja im je na dohvat ruke. Nevjerojatna je količina kontrole, izvjesnosti, prevencije, ekonomičnosti, efikasnosti i zadovoljstva koje stranke postižu brzim rješavanjem sporova u medijaciji. Medijacija je doslovce sjajni alat za upravljanje svakovrsnim rizicima sporenja. Što se ranije odluče za medijaciju, to bolje.

Poduzetnici i gospodarstvenici trebaju imati na umu da medijacija nije alternativa parnici, već neuspjelim pregovorima. Zato 50 % svih pregovora ne uspijeva, baš zato jer se vode na neprikladan, najčešće agresivan način. Neuspjeli pregovori su pravo vrijeme za medijaciju u medijatora. Medijacija predstavlja naprednu verziju pregovora uz pomoć treće osobe od povjerenja stranaka. Medijator unosi strukturu u pregovore, zadržava stranke za zajedničkim stolom, pomaže im otvoriti komunikacijske kanale, vodi ih, daje podršku, unosi mir, optimizam i nadu, uklanja zapreke u komunikaciji, pomaže upravljati negativnim emocijama i reakcijama, nudi svježu neutralnu perspektivu i educira stranke, generira prijedloge i pomaže im pronaći najbolje rješenje za njih koje baš njima odgovara. S obzirom na ranije navedene brojke svakovrsne medijacijske uštede su velike: vrijeme, novac, nematerijalni resursi, mir, reputacija, odsustvo rizika, zadovoljstvo, nastavak odnosa i suradnje, poslovna reputacija, i dr. - upozorava dr. sc. Srđan Šimac.

Sporazumno rješavanje sporova danas je sastavni dio poslovnih politika modernih tvrtki. U poslovnom svijetu ne želi se stupati u poslovne odnose s tvrtkama koje nisu u stanju s partnerima rješavati probleme na partnerski način, izravno ili uz pomoć treće osobe, medijatora. Zato je pravo vrijeme da poslovni ljude u poslovne politike pored pregovora i sudova, uključe medijaciju. Medijacijska iskustva brojnih gospodarstvenika u Hrvatskoj i inozemstvu su iznimna. Oni u sve većem broju koriste medijaciju kao najefikasniji način rješavanja sporova i u njoj postižu rješenja utemeljena na njihovim ekonomskim, a ne pravnim interesima. U sve svoje ugovore uključuju klauzule o obveznom rješavaju sporova u medijaciji. Učinkovita medijacijska rješenja poslovnim subjektima omogućuju da se bave onim što najbolje znaju, poslovanjem i zarađivanjem, a ne sporenjem. Premda je uvijek pravo vrijeme za učiniti pravu stvar, za to nema boljeg trenutka od sadašnjeg.

Priredio: Darko JERKOVIĆ
Poduzetnici i gospodarstvenici trebaju imati na umu da medijacija nije alternativa parnici, nego neuspjelim pregovorima...
Rješenje spora u medijaciji gotovo je neizbježno kada u njoj osim pravnika aktivno sudjeluju i donositelji odluka. Takvo sudjelovanje potiču medijatori...
Osnovni cilj da se stranke u sporu za medijaciju odluče prije pokretanja sudskog postupka, dakle, prije nego konflikt među njima eskalira...
Pitajte i saznajte
Najčešća pitanja o mirenju (medijaciji) u zajednici:

Što je mirenje?

Što je to mirenje u zajednici?

Tko je izmiritelj (medijator)?

Zašto izabrati mirenje?

Koje su još prednosti mirenja u zajednici?

Kako mirenje može pomoći?

Još neke karakteristike mirenja u zajednici, koje?

Koje su to vrste sporova u zajednici koji se mogu rješavati mirenjem?

Gdje se odvijaju postupci mirenja?

Tko su izmiritelji na Listi Centra za mirenje HUM-a?

Koliki su troškovi mirenja?

Kako se pokreće postupak mirenja?
Posao za izmiritelje
- Mirenje se može pokrenuti prije samog sudskog spora, tijekom sudskog spora, ali i po okončanju istog. U Republici Hrvatskoj mirenje se može provesti pri sudovima, pred centrima za mirenje Hrvatske udruge za mirenje, Hrvatske gospodarske komore, Hrvatske obrtničke komore, Hrvatske odvjetničke komore, Hrvatske udruga poslodavaca, Hrvatskog ureda za osiguranje i drugim institucijama koji imaju centre za mirenje, ali i pred svim registriranim izmiriteljima u Republici Hrvatskoj koji su kao takvi evidentirani pri Ministarstvu pravosuđa, pojašnjava Ana-Marija Kajić, registrirana izmiriteljica s višegodišnjim iskustvom u pravnom savjetovanju domaćih i stranih pravnih osoba, osnivačica i partnerica u Zajedničkom odvjetničkom uredu Petar Petrić & Ana-Marija Kajić.
Skraćivanje dugih parnica
- Mirenje se provodi bez odugovlačenja, što brže te uz što manji trošak. Također, u mirenju strane upravljaju postupkom i same donose rješenje spora u kojem se nalaze s drugom stranom u mirenju (uz pomoć izmiritelja) za razliku od sudskog postupka gdje o pravima stranaka odlučuje sudac. Mirenje se može provoditi među fizičkim, a i među pravnim osobama. Najveća je dobit mirenja što same strane u mirenju zajednički (dogovorom, kompromisom) pronalaze rješenje spora koji je među njima. Kod pravnih osoba pozitivno je i to što ne dolazi do prekida suradnje, nego strane koje su postigle rješenje spora mirenjem nastavljaju svoj poslovni odnos, a najčešća je posljedica sudskog spora prestanak bilo kakvog daljnjeg poslovnog odnosa - kazala je dipl. iur. Snježana Babić, medijatorica iz Centra za mirenje HGK - Županijske komore Osijek, za Glas Slavonije od 16. listopada 2019.
Možda ste propustili...

EUROPSKA SIGURNOST: VRIJEME NOVIH IZAZOVA

Zadržati temeljne vrijednosti, sinergiju i solidarnost

DR. SC. ŽELJKO PAVIĆ, FILOZOFSKI FAKULTET U OSIJEKU

Laž se i ne mora često ponavljati, dovoljno ju je dobro upakirati

VALDIS DOMBROVSKIS IZVRŠNI POTPREDSJEDNIK EUROPSKE KOMISIJE

Suzbiti nepoštene prakse koje narušavaju tržište

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

DR. SC. ŽELJKO PAVIĆ, FILOZOFSKI FAKULTET U OSIJEKU

Laž se i ne mora često ponavljati, dovoljno ju je dobro upakirati

2

DAVOR GJENERO, POLITIČKI ANALITIČAR S KRKA

Medijsku interpretaciju kaosa u državi stvara predsjednik Milanović

3

TAJVAN: MALI OTOK U SJENI VELIKE KINE

Pacifička zona nervoze