Učionica
NOVI STUDIJSKI PROGRAM MEDICINSKOGA FAKULTETA OSIJEK

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina na njemačkom jeziku
Objavljeno 30. siječnja, 2020.

Za nekoliko dana otvara se Natječaj za upis prvoga naraštaja studenata na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studijski program Medicina na njemačkom jeziku. Predodabir i odabir studenata bit će obavljen tijekom tekuće akademske godine, a nastava prve godine započinje 1. listopada 2020. godine, odnosno 2020./2021. akademske godine. Prijamni će ispiti biti organizirani na dvjema lokacijama – u Berlinu i Münchenu. Nakon izbora kandidata na temelju rang liste i predviđenih uvjeta o studiranju, predviđen je upis 60 studenata.

Taj je studijski program osmišljen na osnovi spoznaja o potrebi inoviranja i osuvremenjivanja nastavnih sadržaja, praćenja zahtjeva šire društvene zajednice kao i temeljem brojnih kontakata i razgovora s kolegama s drugih hrvatskih i inozemnih sveučilišta. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina na njemačkom jeziku Medicinskoga fakulteta Osijek temelji se na suvremenim stručnim programima hrvatskih i europskih sveučilišta. Sadržajno je i kvalifikacijski usporediv s programima ostalih hrvatskih sveučilišta i usporediv sa studijima medicine pojedinih europskih sveučilišta te je usklađen s core curriculumom Europske komisije iz EU Direktive o reguliranim profesijama 2005/36EC i 2013/55EU.

Studijski se program pokreće u skladu sa strategijom i planom internacionalizacije Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku i Medicinskoga fakulteta Osijek kao njegove sastavnice radi podizanja kvalitete nastavnih i znanstvenih aktivnosti te veće vidljivosti i prepoznatljivosti na međunarodnoj razini – i Fakulteta i Sveučilišta.

Tijekom protekle akademske godine u skladu sa Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju, Pravilnikom o sadržaju dopusnice te uvjetima za izdavanje dopusnice za obavljanje djelatnosti visokoga obrazovanja, izvođenje studijskoga programa i reakreditaciju visokih učilišta, studijski program Medicina na njemačkom jeziku prošao je sve potrebne verifikacijske procedure priznavanja.

Nositelj studija
Nositelj studija i izvođač studija Medicinski je fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina na njemačkom jeziku traje dvanaest semestara, odnosno šest godina. Student tijekom studija mora prikupiti minimalno 360 ECTS bodova. Akademski/stručni naziv koji se stječe završetkom sveučilišnog integriranog preddiplomskog i diplomskog studija Medicina na njemačkom jeziku jest doktor medicine (dr. med.).

Studijski program Medicina na njemačkom jeziku izrađen je usporedbom nekoliko europskih studijskih programa medicine: Johannes Gutenberg-Universität Mainz, Medizinstudium (Sveučilište u Mainzu), Die Ludwig-Maximilians-Universität München, Medizinischen Fakultät (Medicinski fakultet u Minhenu), Die Universität Heidelberg, Medizinischen Fakultät Heidelberg, Humanmedizin, Semmelweis Universität für Medizinische Wissenschaften, Studienablauf der Humanmedizin (Sveučilište u Budimpešti) – kako bi bila omogućena mobilnost studenata i nastavnika s europskim sveučilišnim prostorom, u skladu s temeljnim smjernicama Europske komisije i bolonjskoga procesa.

Medicinski fakultet Osijek time postaje treći medicinski fakultet koji obrazuje studente medicine na njemačkom jeziku izvan njemačkoga govornog područja, nakon Budimpešte i Pečuha, čime se postiže konkurentnost s obzirom na postojanje više od stotine studija medicine na engleskom jeziku koji već dulje vrijeme postoje u europskom visokoobrazovnom prostoru i tri postojeća studija medicine koji se provode u Hrvatskoj.

Pripremne radnje u osnivanju tog studija započele su prije tri godine i sadržavale su više faza i razina aktivnosti. Među ostalim treba na prvom mjestu istaknuti projekt Razvoj i osnivanje integriranog studijskog programa „Medicina na njemačkom jeziku“ koji je prihvatilo i podržalo Ministarstvo znanosti i obrazovanja kroz Operativni program: „Učinkoviti ljudski potencijali“ 2014. – 2020. god. i osiguranim sredstvima Europskoga socijalnog fonda kojim su provedene planirane pripremne aktivnosti u partnerstvu s Filozofskim fakultetom Osijek – Odsjekom za germanistiku. U okviru toga projekta provodilo se neprekidno jezično osposobljavanje naših nastavnika za vođenje nastave na njemačkom jeziku uz pomoć nastavnika Odjela za germanistiku Filozofskoga fakulteta Osijek. Tijekom protekle, 2018./2019., akademske godine provodila se u okviru toga pripremnog projekta edukacija našeg nastavnog kadra na različitim razinama (A1 – C1), u odnosu na razinu znanja pokazanu na pisanom ispitu. U edukaciju su bila uključena 84 nastavnika i administrativna djelatnika Medicinskoga fakulteta Osijek.

Važno je napomenuti da dio nastavnika već posjeduje jezične kompetencije za provođenje studija što je rezultat povijesne specifičnosti ovog prostora čime je iskorištena komparativna prednost koja je bila i odlučujuća za osnivanje ovog studija uz analizu tržišta i individualizacije ciljane skupine kojoj je taj studij usmjeren.

Završna konferencija
Dana 19. prosinca 2019. u prostorima Medicinskoga fakulteta Osijek održana je završna konferencija projekta Razvoj i osnivanje integriranog studijskog programa „Medicina na njemačkom jeziku“ s kojim su ostvarene sve planirane pripremne radnje edukacije nastavnika za nastavu na njemačkom, izrada studijskoga programa i akreditacije studija.

Osim tih aktivnosti, usporedno su se provodile i druge pripremne radnje koje su uključivale obnovu fakultetske infrastrukture uređenjem dviju novih predavaonica s 80 mjesta, preuređenjem još dviju predavaonica s kojima Fakultet raspolaže te preuređenjem seminarskih predavaonica kao i bojenjem unutarnjeg prostora Fakulteta. Time su riješeni prostorni nedostatci koji su postojali i ostvarene su prostorne mogućnosti za pokretanje novoga studija Medicina na njemačkom jeziku. Sve provedene radnje ostvarene su uz financijsku pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja kao i s vlastitim sredstvima.

Mijenjamo smjer mobilnosti
Širu važnost novoosnovanog studija treba staviti i u kontekst suvremenih trendova i iseljavanja lokalne zajednice u zemlje zapadne Europe. Tim studijskim programom mijenjamo smjer mobilnosti i predstavljamo Medicinski fakultet Osijek Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku kao međunarodno atraktivan centar edukacije u području biomedicine i zdravstva te aktivno radimo na zaustavljanju demografskih gubitaka našeg grada i regije. Smatramo da će pokretanje tog studijskog programa izravno i neizravno pomoći u daljnjem gospodarskom razvitku regije jer će se usporedno s njim, zbog dolaska stranih studenata, snažnije razvijati uslužne i turističke djelatnosti. Nadalje, ne smijemo zaboraviti ni povijesnu poveznicu s manjinskom zajednicom njemačkoga govornog područja koja je u Osijeku aktivna više stoljeća kao ni regionalne specifičnosti koje su iskazane povijesnim vezama sa zemljama njemačkog govornog područja u cilju osnaživanja i produbljivanja kulturnih i gospodarskih odnosa te osnaživanja u tom aspektu aktivnosti regije.
Jure MIRAT
Važno je i napomenuti da je bilo bitno uspostaviti suradnju s njemačkim zdravstvenim institucijama u kojima će studenti moći odraditi klinički dio nastave i stručnu praksu. Iz tog razloga sklopljen je Ugovor s partnerima AMEOS grupacije koja u svojem sastavu ima 80 klinika u Njemačkoj, Austriji i Švicarskoj. Dogovoreno je da će se u tim klinikama održavati klinički dio nastave, od 6. do 11. semestra, kada studenti dolaze u kontakt s pacijentima, kako bi se izbjegli problemi jezične barijere u komunikaciji između studenata i pacijenata. Ugovor je potpisan na Sveučilištu Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku dana 30. rujna 2019. godine.
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana