Učionica
VELIKI PROJEKT NA PROSTORU KAMPUSA

Gradi se novi paviljon studentskoga doma s gotovo 800 ležajeva
Objavljeno 18. studenog, 2019.

Najvažniji projekt Sveučilišta u Osijeku trenutačno je izgradnja sveučilišnoga kampusa koji se nalazi na prostoru bivše vojarne Drava u Osijeku i obuhvaća prostor veličine 232 048 četvornih metara. Posljednjih je mjeseci najživlje na gradilištu novoga, trećeg studentskog paviljona koji se gradi u sklopu projekta „Izgradnja zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku“.

Do sada su u kampusu izgrađene zgrade dvaju paviljona studentskoga doma, Fakulteta agrobiotehničkih znanosti te Građevinskoga i arhitektonskoga fakulteta, adaptirane su zgrade Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti, Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo, Akademije za umjetnost i kulturu, Odjela za biologiju, Odjela za kemiju te zgrada Studentskoga restorana i kuhinje. Osim toga uređeni su prostori Centra za osiguranje i unaprjeđenje kvalitete visokoga obrazovanja, Studentskoga zbora, Sveučilišnoga ureda za studente s invaliditetom kao i sva potrebna infrastruktura.

Sveučilište radi na novim projektima u kampusu pa će se u skoroj budućnosti govoriti o izgradnji nove zgrade Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija, Prehrambeno-tehnološkoga fakulteta, Pravnoga fakulteta i drugih. Njihovi će studenti, među ostalima, dobiti bolje uvjete studiranja u novome paviljonu što će sigurno pozitivno utjecati na kvalitetu i duljinu studiranja, ali i na to da će ponijeti lijepe uspomene na studentske dane provedene u Osijeku.

Zašto i kako?
U postojećim studentskim domovima u Osijeku, koji broje ukupno 669 ležajeva, osiguran je smještaj za oko 5,5 % studenata što je daleko ispod prosjeka u Europskoj uniji. Izgradnjom novoga paviljona u kojem će biti omogućen smještaj za dodatnih 796 studenata bitno će se popraviti stanje jer će biti osiguran smještaj za oko 12,20 % nedomicilnih studenata. Pri tome će 537 od 796 ležajeva, što čini 67 % kapaciteta, biti namijenjeno studentima u nepovoljnom socioekonomskom statusu što je posebna vrijednost projekta u smislu pružanja jednakih prilika svima, a u slučaju Slavonije, Baranje i Srijema vjerojatno i poticaj za ostanak i studiranje u Osijeku. Posebna se briga projektom vodi o studentima s invaliditetom kojima će biti omogućen pristup i komunikacija svim sadržajima – i nove i postojeće zgrade, a deset će jednokrevetnih soba u novom paviljonu biti prilagođeno toj kategoriji studenata.

Kada je riječ o smještaju studenata, slično je stanje bilo i na ostalim sveučilištima i veleučilištima u RH, tako da je za svaku pohvalu što je pokrenuta aktivnost na obnovi postojećih i izgradnji novih studentskih domova diljem Hrvatske u vrijednosti većoj od milijardu kuna. Sveučilište u Osijeku pripremilo je projekt „Izgradnja zgrade, infrastrukture i okoliša studentskog paviljona u sveučilišnom kampusu u Osijeku“ koji je 13. travnja 2016. prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga: Modernizacija, unaprjeđenje i proširenje infrastrukture studentskoga smještaja za studente u nepovoljnom položaju u okviru Operativnoga programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“. Dana 12. srpnja 2016. na Sveučilištu u Osijeku održano je potpisivanje Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava iz Europskoga fonda za regionalni razvoj za navedeni projekt. Ukupna je vrijednost projekta 174,3 milijuna kuna koji će iz bespovratnih sredstava biti dodijeljeni u cjelokupnom iznosu. Predviđeno je trajanje projekta do 1. listopada 2020. godine.

Nakon provedenih svih predradnji, 28. travnja 2017., Uprava Sveučilišta sklopila je Sporazum s odabranim izvođačima radova čime je krenuo posao vrijedan preko 117 milijuna kuna. Međutim, izvođač radova u međuvremenu upada u poteškoće te dolazi do kršenja dinamike izvođenja radova na izgradnji zgrade, trga i parkirališta. Zbog toga je Sveučilište 14. studenoga 2017. raskinulo Sporazum s izvođačem radova i preuzelo do tada provedene radove. Uslijedile su pripreme za raspisivanje novoga natječaja za nastavak izvođenja radova što je rezultiralo potpisivanjem ugovora sa zajednicom ponuditelja koju čine Pomgrad d. d. iz Murske Sobote i H-Grad d. o. o. iz Zagreba. Novoizabrani su izvođači 21. rujna 2018. ostvarili pravo pristupa na gradilište, a rok je dovršetka radova 30. travnja 2020. Radovi na zgradi trenutačno se izvode po planu, završeni su svi armirano-betonski radovi, a u tijeku je postavljanje panela na pročelje. Osim toga, započeli su radovi na južnom parkiralištu iznad kojega će se nalaziti nadstrešnice sa solarnim panelima te radovi na popločavanju trga i priprema iskopa za rampe. Komunikacija izvođača radova i Sveučilišta je korektna i u ovoj fazi ne postoji nikakva zapreka da se tako i nastavi i da građevinski radovi budu završeni u roku. Istodobno se radi na pripremi natječaja za poslove uređenja i opremanja objekta koje se očekuje tijekom ljeta 2020. godine.

Neke značajke zgrade i prostora
Neke su značajke zgrade i prostora:

l izgradnja mosta s postojećom zgradom studentskoga doma što će omogućiti komunikaciju stanara i uporabu svih zajedničkih sadržaja;

l rekonstrukcija postojećega trga između paviljona i pješačkih površina koja će obuhvaćati uklanjanje postojeće podne obloge, uklanjanje postojeće rasvjete, sanaciju tla, izvedbu potrebne infrastrukture za odvodnju oborinskih voda te izvedbu trga u novim gabaritima i s novom rasvjetom;

l u građevini se predviđa odvodnja razdjelnim sustavom u svrhu prikupljanja kišnice te njezina korištenja za potrebe ispiranja sanitarija;

l na krovu i unutar staklenih fasada objekta planira se izgradnja sunčane elektrane za proizvodnju električne energije koja bi se trošila u prvom redu za vlastite potrebe, a eventualni bi se viškovi isporučivali u mrežu.

(Drago Šubarić i projektni tim)
Novi paviljon u brojkama

404 sobe

796 ležajeva

16 965,10 m² bruto razvijena površina

15 770,95 m² neto površina
Završen dio projekta

Dio je projekta i izgradnja sjevernoga parkirališta koje je završeno i za koje je u srpnju ove godine izdana uporabna dozvola. Na parkirališnoj površini nalazi se 131 parkirno mjesto, od čega su 82 predviđena kao javna, 8 kao javna i isključivo za osobe smanjene pokretljivosti (6,1 %), a preostalo je 41 mjesto rezervirano za zaposlenike Sveučilišta u Osijeku. Parkiralište je smješteno sjeverno od Ulice Lavoslava Ružičke na kojoj su izvedena dva kolna priključka. Trenutačno se radi na otklanjanju sitnih nedostataka nakon čega će parkiralište biti predano na korištenje.
Možda ste propustili...