Osijek
NOVI KOMUNALNI RED

Za nepridržavanje javnog
reda kazne i do 7000 kuna
Objavljeno 30. srpnja, 2019.
Površinama javne namjene definirane su zelene, prometne i ostale površine

Na posljednjoj sjednici Gradskog vijeća usvojena je Odluka o komunalnom redu. Nakon 2010. godine ovo je prvi put da je donesen cjelovit tekst, u međuvremenu u njega su bile evidentirane promjene i izmjene.

- Ovaj put donesen je Komunalni red ponajprije radi usklađivanja Zakona o komunalnom gospodarstvu. Sadržajno novi komunalni red ne donosi velike izmjene - reći će Ivica Šiškić, voditelj Odsjeka komunalnog redarstva Grada Osijeka.

No kako je ova Odluka svojevrsni "temelj" ponašanja u javnom gradskom prostoru, vrijedno je podsjetiti koje su nam obveze, a naposljetku i kazne ako se ponašamo neodgovorno.

Osnovno - Odluka o komunalnom redu donosi odredbe u svrhu uređenja te uspostave i održavanja komunalnog reda u (u ovom slučaju) Osijeku. Ovdje se govori o uređenju naselja šro primjerice obuhvaća uređenje pročelja, okućnica u dvorišta u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, a koji su vidljivi s ulice; potom uređenju i korištenju površina javne namjene i zemljišta u vlasništvu Grada za gospodarske i druge svrhe. Također određuju se uvjeti korištenja javnih parkirališta, garaža, nerazvrstanih cesta, održavane čistoće i čuvanje površina javne namjene, uklanjanje nepropisno postavljenih predmeta i zaključno i kazne za prekršaje.

144 članka
Javne površine definirane su kao javne zelene površine; javne prometne površine na kojima nije odnosno jest dopušten promet motornim vozilima te naposljetku ostale javne površine.

Evo i "laganog" pregleda Komunalnog reda sadržanog u 144 članka.

Zgodan je tako podsjetnik na članak 11. koji kaže kako na prozorima, vratima, balkonima, terasama, lođama i drugim dijelovima zgrade koji su okrenuti prema površini javne namjene nije dopušteno vješati ili izlagati rublje (i druge predmete koji nagrđuju vanjski izgled zgrade). Predviđena kazna je 200 kuna. U članku 16 regulira se pitanje štetnih utjecaja na život i zdravlje ljudi, vlasnici odnosno korisnici okućnica (predvrtova i vrtova) neizgrađenog građevinskog i poljozemljišta dužni su kontinuirano uklanjati ambroziju i druge štetne biljke. U suprotnom kazna iznosi 5000 kuna. Komunalni, odnosno poljoredar može neodgovornim vlasnicima naložiti uklanjanje ambrozije.

Na području Osijeka u granicama građevinskog zemljišta zabranjeno je držanje životinja i peradi, osim ako to za svoje područje posebno ne dopuste mjesni odbori. Iznimno, uz ZOO vrt, dopušteno je organizirano držati životinje i u objektima koji služe za zdravstvene svrhe, rehabilitaciju, odmor i zabavu.

Bez hranjenja životinja
Ako se (čl. 42.) zauzima javna površina, prostor koji ostaje za prolaz pješaka ne smije biti uži od dva metra. U svakom slučaju zabranjeno je (čl. 44.) zauzimanje javne površine bez odobrenja upravnog tijela. Predviđena kazna je 5000 kuna.

Zabranjeno je lijepljenje i postavljanje plakata na drveće, pročelja zgrada, ograde, trafostanice i mjesta koja za to nisu namijenjena. Kazna je 2500 kuna. S druge strane, uredno postavljene plakate i oglase zabranjeno je oštećivati i uništavati.

Javne površine mogu se koristiti za postavljanje i organiziranje ugostiteljskih terasa, što se odobrava rješenjem nadležnog upravnog tijela. Komunalnim redom uređene su odredbe o građevinskim radovima (utovar, smještaj materijala) na javnim površinama. Člankom 88. osobito se zabranjuje na javnim površinama odlaganje glomaznog otpada, ostavljanje neregistriranih vozila, popravak, servisiranje, pranje vozila (kazna je 3000 kn). Također, zabranjuje se i ostavljanje posuda za hranu i hranjenje životinja, ovaj prekršaj sankcionira se kaznom u iznosu od 200 kuna.

Na svim površinama javne namjene zabranjeno je konzumiranje alkoholnih pića (osim ako je riječ o terasama ili organiziranom javnom okupljanju), a propisana kazna je 200 kuna.

Definira se i obveze čišćenje i uklanjanja snijega i leda s površina javne namjene, pri tome nije dopušteno čišćenje nogostupa, tako da se snijeg i led odlažu na očišćeni kolnik i slivnike odvodnje.

Najveća kazna, u iznosu od 7000 kuna, predviđena je kada vlasnik napuštenu, devastiranu ili ruševnu zgradu ne ukloni ili na odgovarajući način ne ogradi. Tekst cijelog Komunalnog reda dostupan je na mrežnim stranicama Grada Osijeka.

Dario Kuštro
VEĆE OVLASTI KOMUNALNIH REDARA
Najveće promjene događaju se u proširenju ovlasti komunalnih redara koji sada mogu zatražiti i pregledati osobne isprave na temelju kojih mogu utvrditi identitet stranke, odnosno zakonskog zastupnika i drugih osoba prilikom nadzora. Redari mogu uzimati izjave od odgovornih osoba radi pribavljanja dokaza o činjenicama koja se ne mogu izravno utvrditi prilikom nadzora. Značajna je novina i da je, novim Zakonom o komunalnom redu, Upravno tijelo sada ovlašteno zatražiti pomoć policije. Prema prijašnjem zakonu komunalni redari su bili ovlašteni tek narediti radnje prekršiteljima u svrhu održavanja komunalnog reda, izricati mandatne kazne te predložiti pokretanje prekršajnog postupka.
Nije dopušteno ostavljanje posuda za hranu i hranjenje životinja - kazna je u iznosu od 200 kuna.
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana