NOVI 173. BROJ GLASA LOVA I RIBOLOVA, U LISTOPADU 2017. DONOSI:

LOVNA KINOLOGIJA HLS-a
Utvrđena ekipa LS OBŽ-a za državno prvenstvo

LOVSTVO U HRVATSKOJ
Lovački običaji i lovna etika

SAVJETI ORUŽARA
Nosači optičkih ciljnika

ZANIMLJIVOSTI IZ RIBLJEG SVIJETA
Kojom brzinom plivaju ribe?


POTRAŽITE NOVI BROJ NA KIOSCIMA: