Kolumne
Kutak za EU fondove Piše: Višnja Hornung
Čemu služe nepovratne potpore iz EU fondova?
Datum objave: 19. svibnja, 2021.

Prije svega valja reći da su sredstva iz EU fondova sredstva poreznih obveznika članica zemalja unutar Europske unije. Njihova osnovna svrha usmjerena je na jačanje konkurentnosti europskog gospodarstva. Nepovratna sredstva imaju točno određenu namjenu, što znači da se moraju namjenski utrošiti i pravdati u zadanim rokovima, odnosno ako su nenamjenski utrošena, moraju se vratiti. Sredstvima potpore prijavitelji trebaju ojačati svoje snage i realizirati investicije koje bez sredstava EU fondova ne bi realizirali. Njima se stimuliraju ulaganja koja doprinose razvojnim ciljevima društva.


Želeći približiti tematiku EU fondova čitateljima, u prošlom članku navela sam korake kreiranja prijave za dodjelu nepovratnih sredstava za poduzetnike. Sada se želim osvrnuti na drugu kategoriju prijavitelja – poljoprivredna gospodarstva, i to ona mala koja žele prijeći na tržišno orijentiranu proizvodnju. Upravo za njih je za prvo polugodište ove godine Ministarstvo poljoprivrede najavilo objavu nacionalnog natječaja kroz Mjeru 6.3.1. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. Nepovratne potpore u ovoj mjeri iznose 15.000 eura, s intenzitetom potpore od 100 posto. Sredstva se mogu koristiti za kupnju mehanizacije, strojeva i opreme te druga ulaganja.

Koji su koraci prijave?


Ako imate u posjedu ili najmu poljoprivredno zemljište i/ili stoku i obavljate poljoprivrednu djelatnost, trebate se upisati u Upisnik poljoprivrednika, koji predstavlja bazu podataka o poljoprivrednim gospodarstvima i resursima. Upise obavljaju u Agenciji za plaćanja u poljoprivredi i to je ujedno prvi korak.


Sljedeći korak je ishođenje potvrde o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva (dalje: EVPG), koju izdaje Uprava za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva (Poljoprivredno-savjetodavna služba). Ta potvrda prikazuje ukupan broj hektara korištenih poljoprivrednih površina i broj grla stoke. Za spomenuti natječaj prihvatljiva su poljoprivredna gospodarstva ekonomske veličine između 2000 eura i 7999 eura. Primjerice, poljoprivredno gospodarstvo koje uzgaja pšenicu na 2,5 hektara ostvaruje primitke u iznosu od 2151 eura prema EVPG kalkulatoru. Sami možete jednostavno provjeriti jeste li prema ovom kriteriju prihvatljiv prijavitelj primjenom navedenog kalkulatora koji možete pronaći na internetu. Kako biste konkurirali za dodjelu nepovratnih sredstava, morate prijeći prag prolaznosti. U sklopu natječajne dokumentacije potrebno je izraditi i poslovni plan, kojim ćete prikazati početno stanje gospodarstva te planirane aktivnosti koje će doprinijeti rastu i razvoju vašeg poljoprivrednog gospodarstva. Kao i kod svih ostalih investicijskih ulaganja, i u ovom projektu morate imati zatvorenu financijsku konstrukciju. Isplata prvog dijela (50 % nepovratnih sredstava) isplaćuje se po sklapanju ugovora o financiranju. Međutim, isplata drugog dijela (preostalih 50 %) izvršit će se tek nakon provedbe svih aktivnosti i dostizanja ciljeva navedenih u poslovnom planu. To znači da trebate biti sposobni ili iz vlastitih sredstava ili preko kredita financirati investiciju do kraja.


U cijelom ovom postupku uvelike će vam pomoći konzultant, čije su usluge prihvatljiv trošak. Na vama je da pokrenete postupak, a s pomoću sredstava nepovratne potpore iz EU fondova prijeđete na tržišno orijentiranu proizvodnju i postanete aktivni sudionik na tržištu.