Kolumne
Biblijska poruka Piše: Zvonko Pažin
Pravo i pravica
Datum objave: 27. studenog, 2021.
U Bibliji se često jedan pojam izriče dvostruko. Tako psalmist govori o ležaju svoje postelje ili govori o svojoj braći, djeci majke svoje. Tako prorok Jeremija govori da će budući Mesija biti pravedan te da će zemljom vladati po pravu i pravici. Jesu li ovdje pravo i pravica istoznačnice? Ne baš. Evo. Pod riječju pravo podrazumijevamo pisano, dogovoreno pravo, odnosno pravila koje jedno društvo uvodi i kojega bi se svi trebali držati. Svi su naši zakoni i pravni spisi. Tako, na primjer, ženidbeno pravo ne dopušta ženidbu muškarca i žene koji bi bili u bliskom srodstvu. No, s druge strane, događalo se – prije kao i danas! – da neki pravni akti, neki zakoni nisu baš pravedni. Događa se da je zakon – nenamjerno ili namjerno – tako sročen da pogoduje određenoj interesnoj skupini. Tako pravo postaje – nepravedno. Evo. Nisu li rasni zakoni u Hitlerovu režimu bili dio prava? A bili su duboko nepravedni.

Međutim, pravica se odnosi na duh zakona, na ono što je uvijek dobro, na ono što jest ili bi trebalo biti smisao svakog (dobrog) zakona. Crkva vjeruje da je Mesija, to jest Isus Krist, došao uspostaviti i pravo i pravicu. Uspostavio je pravo, jer je upozorio da nije dovoljno samo čisto formalno obdržavanje zakona. Pa tako, na primjer, naučava, da nije smisao zakona o subotnjem počinku u tome da on ne bi smio izliječiti bolesna čovjeka. Jer, mudro veli, subota je radi čovjeka, a ne čovjek radi subote. Međutim, Isus ide i dalje. Kada bi Bog prema nama potpuno primjenjivao zakone, kao što su Deset zapovijedi, ne bismo sjajno prošli. Već u Starom zavjetu psalmist vapi: “Ako se, Gospodine, grijeha budeš spominjao, Gospodine, tko će opstati?” Zato Isus svoje poslanje ovako prikazuje: “Ne dođoh zvati pravednike, nego grešnike.” Konačno, na posljednjoj večeri, govoreći o svojoj krvi koju će na križu proliti, veli: “Ovo je krv moja, krv Saveza koja se za mnoge prolijeva na otpuštenje grijeha.” To je temeljni smisao Kristova poslanja i te se riječi ponavljaju na svakoj misi.

Krist uspostavlja ne samo pravo nego i pravicu. A njegova je pravica – milosrđe, praštanje, dobrota, ljubav prema svakome, pa i prema progonitelju. Onaj tko očekuje Božje milosrđe, trebao bi nastojati to isto iskazivati svakome čovjeku. Jer valja imati na pameti Isusovu riječ: “Mjerom kojom mjerite, vama će se zauzvrat mjeriti.” Na početku došašća bilo bi dobro na trenutak zastati nad tom riječju.

Zvonko Pažin - arhiva

6.8.2022.

Vjera

30.7.2022.

Nema više Grk - Židov

23.7.2022.

Velika je vika

16.7.2022.

Dopunjam što nedostaje?

9.7.2022.

Slika Boga nevidljivoga

2.7.2022.

Radnika malo

25.6.2022.

Namjesto sebe

18.6.2022.

Što govore ljudi?

11.6.2022.

Oblikovana od vječnosti

4.6.2022.

Poučavat će vas