Kolumne
Grgur Vremeplovac Piše: Grgur Ivanković
Posljednjih 150 godina vlasništvo obitelji Muačević
Datum objave: 24. srpnja, 2023.

Na sjevernoj strani Kapucinske ulice nalazi se najstarija osječka kuća, sagrađena 1862. godine, u stilu ranog historicizma. Riječ je o ugrađenoj jednokatnici bajkovitog izgleda koja podsjeća na maursku arhitekturu, a u čijem je ozračju u ono doba sagrađeno nekoliko osječkih kuća i javnih zgrada. Ovu je raskošno oblikovanu kuću s kamenim elementima dao sagraditi osječki odvjetnik Josip Fözmayer mlađi, a sagradio ju je tik do jednokatne barokne kuće svoga oca Josipa Fözmayera starijeg. Josip Fözmayer bio je s Emerikom Reisnerom suosnivač osječke Tvornice žigica, koja je utemeljena 1856. godine, a kao odvjetnik zastupao je, između ostaloga, Gornji grad na sjednicama onodobne Virovitičke županije čije je sjedište bilo u Osijeku.Kao vlasnik kuće Fözmayer mlađi zabilježen je pri Prvoj katastarskoj izmjeri koja je u Osijeku bila provedena 1863. godine, netom nakon izgradnje kuće koja i danas postoji. Ubrzo nakon izgradnje kuće vlasnik nekretnine postao je Ladislav plemeniti Adamović de Čepin, 1824. - 1901., a nakon njega Marija Muačević. Marija Muačević kao vlasnica kuće zabilježena je pri reambulaciji katastra krajem 19. i početkom 20. stoljeća, a nalazimo ju kao vlasnicu i u Skrižaljci podataka o broju zgrada, stanova, prostorija i stanarima grada Osijeka iz 1911. godine. Iz tog popisa saznajemo da kuća Marije Muačević ima jedan kat, da kuća ima sedam soba, jednu kupaonicu, jednu kuhinju, dva dućana i četiri nusprostorije organiziranih unutar dva jednosobna i jednog peterosobnog stana. Iz toga je vidljivo da su vlasnici kuće stanovali u velikom stanu koji se protezao čitavim katom kuće. Kuća je u vlasništvu obitelji Muačević i danas, odnosno već gotovo 150 godina, što je vrlo rijetko u našem gradu.

Ova ranohistoricistična ugrađena katnica s erkerom, nad središnje pozicioniranim kolnim ulazom te dva dućanska portala, najvjerojatnije je djelo osječkog graditelja Karla Klausnera. Karl Klausner autor je monumentalne zgrade osječkog kasina i kazališta sagrađene 1866. te gornjogradske pučke škole (danas Osnovna škola "Sveta Ana"), sagrađene 1868., čija su pročelja bila oblikovana na sličan način. Zajedno s osječkim graditeljem Aloisom Flabachom, Karl Klausner projektirao je i zgradu osječke bolnice koja je sagrađena1874. godine. Na ovoj kućnoj adresi, u Kapucinskoj ulici, 1924. zabilježen je ekonom Vlado Muačević, a 1929. odvjetnik Jovan Muačević te dr. Stojan Muačević, koji je u ovoj kući imao odvjetnički ured. Godine 1934. kao kućevlasnica zabilježena je Marija Muačević, a dr. Stojan Muačević u toj kući i dalje ima svoj odvjetnički ured, dok je 1937. zabilježen kao kućevlasnik. Iz ove osječke obitelji potječe i svjetski znanstvenik, astronom, geofizičar, klimatolog etc. dr. Milutin Milanković, čija je majka Jelisava bila sestra poznatog osječkog veleposjednika Vase Muačevića i trgovca Paje Muačevića. Iz ove obitelji potječe i osječki liječnik i slobodni zidar, primarius dr. Branko Muačević, rođen u Osijeku 22. lipnja 1879., gdje je i umro 2. srpnja 1962. Gotovo svi članovi obitelji Muačević pokopani su u nekoliko reprezentativnih grobnica, na Donjogradskom groblju, dok se grobnice obitelji Fözmayer i Adamović nalaze na gornjogradskom Groblju svete Ane.
POZNATI SKLADATELJ BELA PL. ADAMOVIĆ

Imajući u vidu da je kuću ubrzo nakon izgradnje kupio Ladislav plemeniti Adamović sa svojom suprugom Oktavijom Marijom plemenitom Adamović, rođenom plemenitom Mihalović, postoji mogućnost da je u njoj živio i njihov sin, poznati hrvatski skladatelj Bela plemeniti Adamović, koji je rođen 15. rujna 1856., u Čepinu, a umro 28. veljače 1934., u Osijeku. Bela pl. Adamović u Osijeku je pohađao osnovnu školu i gimnaziju na kojoj je i maturirao 1875. godine. Privatno je učio glasovir kod Dragutina Hercoga i Ivana Nepomuka Hummela. Na Visokoj školi za kulturu tla u Beču završio je agronomiju kojom se bavio na naslijeđenom obiteljskom imanju. Bio je narodni zastupnik osječkog kotara i delegat u Hrvatsko-ugarskom saboru u Budimpešti. Skladao je, između ostaloga, i prvi hrvatski balet, “Jela”, koji je pri put izveden 1896., u Zagrebu, a čiji se izvornik čuva u Muzeju Slavonije u Osijeku.