Kolumne
Pod reflektorom Piše: Milivoj Pašiček
EU će zabraniti tetovaže boje sadržavaju kancerogene tvari
Datum objave: 20. lipnja, 2020.

Tetovaže su u trendu. Šarenit će se tijela oboružana raznim crtežima i porukama i ovog ljeta. Nadlaktice, bedra, listovi, ali bome i grudi, vratovi i guze mamit će mnoge poglede, ali i izazivati najrazličitije komentare. Jer tetoviranje i tetovaže dugo su slovili ukrasima na problematičnim ljudima, avanturistima, pa i nasilnicima i kriminalcima, a neke su znanstvene studije dokazivale kako oni koji se tetoviraju imaju određene psihičke smetnje i da su manje inteligencije.

Tetoviranje je i kroz povijest imalo svoje uspone i padove u trendu i sigmatizaciji. Vjerujući nekim natpisima iz 3200 godina prije Krista, tetovaže su imale značenje zaštite ili pripadnosti. Tako su lake žene u Egiptu označavane tetovažom, a trudnice su tetovirali u svrhu neke zaštite. Tetovaža je pretrpjela oštrih zabrana i cenzura, kao i vjerskih progona, pa je tako bila popularna i u starom Rimu, sve dok ju nije zabranio car Konstantin, nakon što se obratio na kršćanstvo. Najveću je stigma tetoviranje doživjelo u vrijeme kada je postao običaj da se tetoviraju ljudi na društvenoj margini, posebno kažnjenici i zatvorenici. A onda su se krajem 18. stoljeća pojavili mornari i polako se mijenjala svijest da se tetovira samo društveni ološ, sve do današnjih dana, kada su tetovaže popularne i kada broj tetoviranih raste u cijelome svijetu. No ne treba zaboraviti kako je tetoviranje u Hrvatskoj počelo još u vrijeme Osmanskog Carstva iz revolta prema Turcima, koji su otimali dječake i mladiće da bi postali janjičari, a žensku djecu preobraćivali na islam. Tada su nastale tetovaže križa, kao bunt protiv Turaka i trajni dokaz pripadanja kršćanstvu. I tetoviranje se kao moda i trend zadržalo u Hrvatskoj.
OSJEĆAJU SE SEKSEPILNIJE
Međutim, svi koji žele oslikavati svoje tijelo, posebno oni koji žive u Europskoj uniji, vrlo brzo će se suočiti sa za njih velikim problemom. I ne samo oni nego i vlasnici tattoo salona, jer je EU najavio stop šarenim tetovažama. Naime, Europska agencija za kemikalije (EVHA) predložila je da se zabrane pigmenti za dvije boje - plavu i zelenu. A to znači da nestaje cijeli spektar, koji ima više od 30 boja u čijem miješanju sudjeluju plava i zelena boja. Je li to kraj šarenim tetovažama i zašto su one opasne za zdravlje? Što kažu znanstvenici i drugi stručnjaci o tome kojim sve dijelovima tijela putuju te opasne boje? Koliko je uopće u svijetu i u nas (ne)sretnika koji će biti očajni ako se donesu neke z,abrane? Zašto se ljudi uopće tetoviraju i što kaže znanost o ljubiteljima tetovaža? Valja reći kako nema egzaktnih podataka koliko je tetoviranih osoba u EU-u ili na svijetu, ali istraživanja su pokazala kako 16 posto Amerikanaca ima bar jednu tetovažu, a unutar razdobčja od dvije do sedam godina odlučuju se za drugu tetovažu. Čak je 34 posto tetoviranih Amerikanaca reklo da se s tetovažom osjećaju buntovnije i seksepilnije, a njih 83 posto ne osjeća nikakvo žaljenje što se tetoviralo. Oni koji žale čine to zato što imaju tetovirano ime voljene osobe s kojom više nisu. Jedna pak studija u Njemačkoj pokazala je kako je 2012. u zemlji bilo 11,4 posto tetoviranih, a danas ih je 21 posto. Nije stoga ni čudno što su već digli glas protiv zabrana i skupili peticiju od 150.000 potpisa. No teško će se zaustaviti mjere o zabrani koje priprema EU jer su već sada pigmenti prema jednoj regulativi Europske unije u kozmetici tabu. Jer ono što se ne smije primjenjivati na koži, ne smije se primjenjivati ni pod kožom, smatra Agencija. Sumnja se da boje za tetoviranje sadržavaju kancerogene tvari, ali malo se zna o dugoročnom djelovanju čestica boje u tijelu. Dokazano je i da boja za tetovaže može prouzročiti povećanje limfnih čvorova i stvaranje krvnih ugrušaka. Istraživanje je pokazalo i kako su tragovi boja za tetoviraje pronađeni i u jetri. Problem je i s nereguliranim tržištem na koje tinte uglavnom dolaze iz SAD-a. A jedna je analiza pokazala da su na EU tržištu nađene velike količine tinte neodgovarajuće kemijske čistoće, u kojima su pronađeni metali, konzervansi, policiklički aromatski ugljikovodici i drugo.
BOG JE PROTIV TETOVAŽE
A što reći o onima koji nose tetovaže? U posljednji deset godina neke su studije pokazale vezu između tetoviranja i želje za samoozljeđivanjem. Mnogi koji su se podvrgnuli istraživanju nisu bili dobrog mentalnog zdravlja. Studije su pokazale kako tetovaže mogu potaknuti unutarnji nemir i biti pokazatelj psihopatoloških bolesti. Tetovirani su pokazali veću sklonost devijantnom ponašanju kao što je uporaba droga, alkohola, nemarne vožnje, neobičnim seksualnim praksama i želji da naude sami sebi. I dok jedni znanstvenici dokazuju povezanost tetovaža i psiholoških smetnji, drugi tvrde kako tetovaža otkriva da osoba ima više samopouzdanja, da je seksualno aktivnija, da cijeni svoje tijelo i izgled. I još nešto. Prilikom izbora životnog partnera žena će se radije odlučiti za muškarca bez tetovaže. Recimo i to da Bog zabranjuje tetovažu, da je ona poganski običaj, pa u knjizi Levitskog zakonika stoji: “Ne urezujte zareza na svome tijelu... niti na sebi usijecajte kakvih biljega. Ja sam Gospodin.”