Regija
KOMUNALNI POGON OPĆINE FERIČANCI 2023.

Prihodi pet puta manji od rashoda
Objavljeno 10. travnja, 2024.
FERIČANCI - Rezultati poslovanja Vlastitog komunalnog pogona koji djeluje unutar Jedinstvenog upravnog odjela Općine Feričanci pokazuju kako su u prošloj godini ostvareni prihodi samo od upravljanja grobljem i iznosili su 12.406,78 eura. Ukupni izdaci i troškovi iznosili su 57.590,40 eura.

Upravljanje grobljem podrazumijeva dodjelu grobnih mjesta i rekonstrukciju groblja, a sredstva se osiguravaju iz godišnje grobne naknade za korištenje grobnih mjesta i drugih izvora. Lani je naplaćeno 10.639,34 eura godišnje grobne naknade te 1664,17 eura za grobno mjesto koje je dodijeljeno na neodređeno vrijeme.

Pogon je prijašnjih godina ostvarivao i prihod od pogrebnih poslova, međutim, ti su poslovi koncesijom dodijeljeni obrtu za pogrebničke usluge iz Zdenaca.

Također, posljednjim izmjenama odluke o komunalnim djelatnostima na području Općine Feričanci iz 2022. godine poslovi održavanja nerazvrstanih cesta i poljskih putova prebačeni su iz područja djelovanja Vlastitog pogona na treće osobe javnim natječajem.

Kako je kazao upravitelj Ivan Matulić, uz upravljanje i održavanje groblja u Feričancima i Gazijama, Vlastiti komunalni pogon obavlja i poslove održavanja javnih površina i tržnice.

U ukupnim rashodima stavka za plaću ostvarena je u iznosu od 30.086,43 eura, a kada se pribroje doprinosi za zdravstveno osiguranje, naknada za prijevoz na posao i s posla te ostali rashodi za zaposlene, taj izdatak ukupno iznosi 39.674,13 eura.

Drugu najveću stavku rashoda čine izdaci za sitni inventar, ukupno 4871,50 eura. Za materijal za tekuće i investicijsko održavanje groblja u prošloj godini potrošeno je 2475 eura. Izdatak za materijal, dijelove i usluge održavanja postrojenja, opreme, transportnih i prijevoznih sredstava iznosio je 5790,58 eura. Na motorni benzin i dizel-gorivo utrošeno je 3730,63 eura. Najmanje je, 1048,56 eura, izdvojeno za premije osiguranja prijevoznih sredstava.

Sredstva za obavljanje spomenutih komunalnih poslova te pokriće izdataka i troškova pogona osiguravaju se iz cijene komunalne usluge, komunalne naknade, proračuna Općine Feričanci i drugih zakonom dopuštenih izvora. S. Fridl
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

GASTRONOMSKO DRUŽENJE

Ribarski kraljevi Jadrana dolaze u vinariju Josić!

2

PODUZETNIK JOSIP LESIĆ:

Spreman sam na razgovor
o prodaji Sokolskog doma

3

JEDINSTVENA TURISTIČKA LOKACIJA OPĆINE ČAČINCI I PP-A PAPUK

Staza mirisa bagrema - lagana šetnja za oporavak duha i tijela