Novosti
HRVATSKA BANKA ZA OBNOVU I RAZVITAK

Javni poziv za podnošenje ponuda za zakup nekretnina u vlasništvu HBOR-a
Objavljeno 22. veljače, 2024.

Na temelju Odluke Uprave Hrvatske banke za obnovu i razvitak br. 1100-6-34/2024 od 09. veljače 2024. godine objavljuje se javni poziv za podnošenje ponuda za zakup nekretnina u vlasništvu HBOR-a.

Predmet Javnog poziva je nekretnina:

Osnovni uvjeti javnog poziva su:

 

1. Odluku o izboru najpovoljnije ponude donosi Hrvatska banka za obnovu i razvitak,
2. Ugovor o zakupu nekretnina sklopit će se s ponuditeljem koji uz ispunjenje svih uvjeta iz ovog natječaja ponudi najviši iznos zakupnine,
3. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklapa se na neodređeno vrijeme,
4. Nekretnine se daju u zakup u viđenom stanju,
5. Zakupnik snosi sve troškove koji proizlaze iz korištenja, održavanja i uređenja nekretnine,
6. Zakupniku nije dopušteno nekretninu dati u podzakup,
7. Ponuditelj se predajom ponude za zakup nekretnine iz ovog natječaja smatra upoznatim sa činjenicom da će se nekretnina za koju se natječe za zakup i dalje oglašavati za prodaju putem javnih kanala prodaje, za svo vrijeme trajanja zakupa.

 

ROK ZA PODNOŠENJE PONUDA JE:

01. ožujak 2024. do 15:00 sati, na adresu: Hrvatska banka za obnovu i razvitak, Zelinska 3, Zagreb.

 

Cjeloviti tekst Javnog poziva za podnošenje ponuda za zakup nekretnina u vlasništvu HBOR-a u kojem su sadržane sve bitne informacije o natječaju i načinu podnošenja ponuda (opći uvjeti za podnošenje ponuda, obrazac za podnošenje ponude, rokovi, broj računa za uplatu jamčevine za ozbiljnost ponude, uvjeti isključenja ponuditelja i sl.), dostupan je na internet stranicama Hrvatske banke za obnovu i razvitak. PR

Najčitanije iz rubrike