Novosti
ZDRAVSTVO

Dostupniji logopedi i psiholozi
Objavljeno 17. veljače, 2024.
Ministarstvo zdravstva uputilo je u javnu raspravu nacrt nove Mreže javne zdravstvene službe koja predviđa povećanje palijativnih kapaciteta, uvođenje logopeda i psihologa u domove zdravlja, mogućnost dvosmjenskog rada u bolnicama i posljedično smanjivanje lista čekanja.Planirano je smanjenje broja akutnih postelja u bolnicama, a više od 30 posto povećava se kapacitet dnevnih bolnica i palijativne skrbi, navodi se u nacrtu koji je u javnom savjetovanju do 15. ožujka. Promjene prate suvremene modele liječenja, poput jednodnevne kirurgije i dnevnih bolnica, a donošenje nove mreže preduvjet je za daljnje promjene, kao što su nova kategorizacija bolnica i formiranje centara izvrsnosti. Novom se mrežom uređuju i područja primarne zdravstvene zaštite, javnog zdravstva, kao i izvanbolničke specijalističko-konzilijarne zdravstvene zaštite.I primarna dobiva novu organizaciju, pa će jedan tim moći raditi na dvije ili više lokacija, otvorit će se mobilne ambulante za obiteljsku medicinu, kao i mobilne ljekarne. Domovi zdravlja dobit će mogućnost provođenja fizikalne terapije i sestrinska savjetovališta za kronične nezarazne bolesti. Imat će veći broj patronažnih sestara, kao i mogućnost zdravstvene njege i fizikalne terapije u kući. U planu je i veći broj mobilnih palijativnih timova i palijativnih postelja u stacionarima domova zdravlja. U domovima zdravlja predviđene su i djelatnosti psihologije, logopedije i radne terapije, počet će raditi mobilni psihijatrijski timovi, a otvaraju se i dispanzeri za mentalno zdravlje i ranu intervenciju.U Ministarstvu navode i da su osigurane 882 specijalizacije i 352 uže specijalizacije za doktore medicine na bolničkoj razini, kao i 922 specijalizacije na razini primarne zdravstvene zaštite. Ističu i ulaganja u opremu, odnosno da je bolnicama na raspolaganju više od 1400 medicinskih uređaja, proizvedenih 2020. godine ili poslije, nova ulaganja obuhvaćaju osam MR uređaja, dva PET CT-a kao i nabavu 21 linearnog akceleratora, u vrijednosti od 55,4 milijuna eura. H