Ekonomija
PORASLA I PROSJEČNA CIJENA PAŠNJAKA

Cijena oranica viša 283 kn po hektaru
Objavljeno 29. rujna, 2023.
Prosječna cijena kupljenih oranica u Hrvatskoj prošle je godine iznosila je 27.878 kuna za hektar, što je 283 kuna više nego u godini prije, pokazuju podaci Državnog zavoda za statistiku (DZS) objavljeni u četvrtak. Statistika pokazuje i da je u 2022. godini porasla prosječna cijena kupljenih pašnjaka, za 3427 kuna, na 21.943 kune po hektaru, a prosječna cijena kupljenih livada iznosila je 17.849 kuna po hektaru, što je 355 kuna manje nego u godini prije. U panonskoj Hrvatskoj prosječna cijena kupljenih oranica u 2022. iznosila je 28.569 kuna po hektaru, livada 14.940 kuna po hektaru, a pašnjaka 12.545 kuna po hektaru. U odnosu prema godini prije prosječna cijena kupljenih oranica porasla je za 700 kuna po hektaru, pašnjaka za 988 kuna po hektaru, a prosječna cijena kupljenih livada pala je 4336 kuna po hektaru. Prosječna cijena kupljenih oranica u jadranskoj Hrvatskoj lani je iznosila 39.193 kune po hektaru, što je 1600 kuna manje nego u 2021., livada 18.696 kuna po hektaru, ili 2240 kuna više, te pašnjaka 24.117 kuna po hektaru, ili 1196 kuna manje nego u 2021. godini. U sjevernoj Hrvatskoj prosječna cijena kupljenih oranica u 2022. iznosila je 23.560 kuna po hektaru, livada 20.534 kune po hektaru, a pašnjaka 19.685 kuna po hektaru. Tako je prosječna cijena oranica u odnosu prema 2021. bila 312 kuna niža, livada 1513 kuna viša i pašnjaka 2574 kune viša. H
Isključeni međurodbinski transferi
Iz DZS-a objašnjavaju kako su podaci o cijenama kupljenog zemljišta dobiveni na temelju raspoloživih administrativnih izvora Ministarstva financija - Porezne uprave te da se podaci prikupljaju isključivo za poljoprivredno zemljište korišteno za poljoprivredne svrhe. Iz cijena su, kako su naveli, isključene vrijednosti bilo kakvih objekata na poljoprivrednom zemljištu i međurodbinski transferi.