Regija
VUKOVARSKO-SRIJEMSKA ŽUPANIJA PRIPREMA JAVNI POZIV

Poljoprivredi najistočnije županije 230.000 eura
Objavljeno 22. rujna, 2023.
Nepovratni novac za veću konkurentnost poljoprivredno-prehrambenog sektora
ŽUPANJA - S ciljem boljeg korištenja poljoprivrednih površina u svrhu povećanja primarne poljoprivredne proizvodnje i podizanja stupnja prerade poljoprivrednih proizvoda kroz proizvodnju hrane, povećanja konkurentnosti obiteljskih gospodarstava i podizanja kvalitete života na ruralnom području, Vukovarsko-srijemska županija proljetos je donijela Program potpora male vrijednosti u poljoprivredi i ruralnom razvoju za razdoblje 2023. - 2027. godine. Njime se propisuju vrste potpora, opći uvjeti i kriteriji za dodjelu nepovratnih novčanih sredstava iz županijskog proračuna. Na dnevnom redu Županijske skupštine u četvrtak će se naći i prijedlog odluke o raspisivanju javnog poziva za unapređenje poljoprivrede i ruralnog područja VSŽ-a za 2023. godinu. Za povećanje konkurentnosti poljoprivredno-prehrambenog sektora osigurano je 230.000 eura.

Pravo na potporu imaju poljoprivredna gospodarstva (PG) upisana u upisnik poljoprivrednika sa sjedištem i poljoprivrednom proizvodnjom na području VSŽ-a. Ostvaruju ga i poduzetnici, fizičke i pravne osobe registrirane za djelatnost za koju se traži potpora i nositelji su europske oznake kvalitete i/ili županijske robne marke. Među korisnicima su i proizvođačke grupe, organizacije, klasteri i lokalne akcijske grupe s područja županije. Među specifične uvjete prihvatljivosti korisnika utvrđeni su profesionalni poljoprivrednik i mladi poljoprivrednik koji nije stariji od 40 godina. Svi prijavitelji moraju imati uredno izmirene obveze prema VSŽ-u, podmirene doprinose, plaćen porez i druga davanja.

Potpore male vrijednosti u 2023. godini dodjeljuju se za promociju i uvođenje profitabilnijeg načina biljne proizvodnje, za razvoj i unapređenje stočarske proizvodnje, kao i za zaštitu usjeva/nasada, za unapređenje prerade poljoprivrednih proizvoda i za edukaciju, stručno osposobljavanje i udruživanje. Utvrđeni kriteriji za vrednovanje pristiglih prijava jesu dob nositelja PG-a u trenutku podnošenja prijave, a najviše bodova dobiva kategorija od 18 do 40 godina. Vrednuju se i sustavi kvalitete poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda, posebice poljoprivrednici koji proizvode vlastite ekološke proizvode ili proizvode kojima je dodijeljena oznaka kvalitete ili dodane vrijednosti proizvoda. Prednost će imati i osiguranici kojima je poljoprivreda osnovna djelatnost te PG-i koji u posljednje tri godine nisu koristili sredstva županijskog proračuna. Boduje se i ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva, stručna sprema nositelja PG-a i članstvo u udruženjima.

Nakon što Skupština donese odluku, župan Damir Dekanić raspisat će javni poziv koji će biti objavljen na mrežnim stranicama i društvenim mrežama VSŽ-a, a bit će otvoren 30 dana, odnosno do utroška raspoloživih sredstava.

Marija Lešić Omerović
Možda ste propustili...

SUFINANCIRAJU SE TURISTIČKI PROJEKTI

Za pomoć privatnom sektoru 132.000 eura

POŽEŽANI U SURADNJI S UDRUGOM „MARIJINI OBROCI“

Bogati i veseli školski sajam za gladnu djecu