Regija
TRAŽI KUPCE ZA NOVU TRANŠU NEKRETNINA

Grad Đakovo prodaje stan i 7 novoformiranih numera
Objavljeno 19. rujna, 2023.
Stan od 64.000 € na Vijencu, četiri numere u Piškorevcima, tri u Budrovcima
ĐAKOVOGrad Đakovo u ponedjeljak je raspisao natječaj za prodaju cijelog niza nekretnina u svome vlasništvu – od stanova, novoformiranih građevinskih zemljišta, oranica i dr.Time nastavlja sa svojom smjernicom da na prodaju daje nekretnine koje nisu od interesa za rad gradske uprave, njegovih tvrtki i ustanova, a da im prodajom da mogućnost za novu funkciju.

Ošasna imovina


Grad prodaje stan na Vijencu kardinala A. Stepica 3, površine 54,9 m2, a početna mu je cijena 64.000 eura, pa je četvorni metar toga stana, ne izlicitira li se veća cijena od početne, atraktivnih 1165 eura. Uz stan ide i drvarnica, a zgrada ima energetski razred B. Stan je na drugom katu, ulaz broj 2. Zgrada nema lift, kao ni ostale zgrade u tom dijelu grada. Stan je Gradu pripao u vlasništvo po zakonu jer je ošasna imovina.

Predmet je ovoga natječaja i nekretnina vezana za lokaciju Pisak šuma, gdje Grad prodaje neizgrađeno zemljište unutar izgrađenog dijela izdvojenog dijela GP-a naselja Đakovo – Pisak Đakovački. Trenutačna namjena zemljišta je šikara i nije priključena na komunalnu infrastrukturu naselja, no pristup je direktan na ulicu Pisak. Početna cijena je 7200 eura. Grad u Pisku prodaje i neizgrađeno zemljište čija je trenutačna namjena oranica, 2494 je m2, a početna cijena joj je 7200 eura.

Natječaj se odnosi i na prigradske Piškorevce te Budrovce, gdje Grad prodaje nedavno parcelirana građevinska zemljišta koja je formirao na svojim zemljištima, a potom angažirao procjenitelja da im odredi početnu vrijednost. Dao ih je u stambenu izgradnju, čime provodi još jednu od svojih mjera koje trebaju rezultirati demografskim pomacima.

U Piškorevcima, u Jelačićevoj, Grad prodaje četiri numere. Prodaju se kao neizgrađeno zemljište unutar GPN-a Piškorevci, a čija je trenutačna namjena livada. Prvom je površina 643 m2, a početna cijena 4900 eura. Tom, kao i još trima zemljištima u toj ulici koja se sada prodaju, direktan je izlaz na asfaltnu prometnicu, gdje je i infrastruktura. Drugom je početna cijena 5300 eura, a trećem, od 500 m2, 3800 eura. Četvrto zemljište, četvrta novoformirana numera, ima 501 m2, a početna cijena je 3800 eura.

Do 2. listopada


Tri novoformirane numere u Budrovcima koje Grad prodaje u ovom natječaju nalaze se u Ulici Pavleka Miškine, pašnjaci. To su zemljišta unutar granica GP-a naselja Budrovci, a trenutačna namjena zemljišta je zelena površina. Prostorno-planska dokumentacija kaže kako je to neizgrađeni, ali uređeni dio GP-a tog naselja. U sva tri slučaja infrastruktura je izgrađena, u prometnici, a pristup na javnu površine direktan je s Ulice P. Miškine te su sve tri nekretnine oko 400 metara udaljene od centra mjesta. Prva je površine 1019 m2 i početne cijene 9.489 eura, druga je od 1011 m2 i početne cijene 9410 eura, a treća je površine 925 kvadrata po početnoj cijeni od 8613 eura.

Ponude se podnose do 2. listopada, a javno im je otvaranje 6. listopada mjeseca, u 14 sati, u maloj gradskoj vijećnici. Obilazak stana u Đakovu, a koji je ponuđen na prodaju, moguć je utorkom od 14 do 16 te petkom od 8 do 10 sati, uz prethodnu najavu na telefonski broj 031 840-443.

Suzana Župan
Možda ste propustili...

ZASJEDALA SKUPŠTINA VUKOVARSKO-SRIJEMSKE ŽUPANIJE

O navodnjavanju, obrani od tuče, isplati odštete...

IVICA JAŽIĆ PRENIO ISKUSTVA S HODOČAŠĆA

U 32 dana prepješačili 890 km