Novosti
UŠTEDE USMJERITI U SMANJENJE PRORAČUNSKOG DEFICITA

EK: Potpore za energiju ukinite do kraja godine
Objavljeno 25. svibnja, 2023.

Europska komisija u srijedu je preporučila Hrvatskoj da do kraja ove godine prestane s mjerama potpore za energiju, nastavi s čvrstom provedbom Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) i programa kohezijske politike te smanji ovisnost o fosilnim gorivima bržim razvojem obnovljivih izvora.Europska komisija u srijedu je objavila proljetni paket Europskog semestra koji, između ostaloga, sadrži preporuke na području gospodarske i socijalne politike. Proljetni paket temelji se na programima stabilnosti i nacionalnim reformskim programima koje države članice dostavljaju Komisiji. U sklopu toga, Komisija je dala tri preporuke Hrvatskoj za ovu i sljedeću godinu. U prvoj EK preporučuje da se mjere potpore koje se na snazi kako bi se gospodarstvu i stanovništvu smanjili troškovi energije obustave do kraja ove godine i da se uštede koje bi se tako postigle usmjere u smanjenje proračunskog deficita. U slučaju novog povećanja cijena energije koje bi tražilo dodatne potpore, te bi potpore trebale biti usmjerene na zaštitu ranjivih kućanstava i poduzeća, trebale bi biti fiskalno priuštive i morale bi sadržavati poticaje za štednju energije. Komisija je preporučila svim članicama EU-a da ukinu energetske potpore. U prvoj preporuci također se ukazuje na potrebu vođenja razborite fiskalne politike, ograničavanjem nominalnog povećanja primarnih netorashoda do najviše 5,1 posto u sljedećoj godini. Također se preporučuje da se očuvaju nacionalno financirana javna ulaganja i osigura učinkovito korištenje nepovratnih sredstava iz Mehanizma oporavka i otpornosti i ostalih europskih fondova, naročito za poticanje zelene i digitalne tranzicije.

U drugoj preporuci EK kaže da Hrvatska treba nastaviti sa snažnom provedbom plana oporavka i otpornosti te da brzo dovrši poglavlje REPowerEU kako bi što prije krenula s njegovom provedbom. Komisija u trećoj preporuci ističe da je potrebno smanjiti ovisnost o fosilnim gorivima bržim razvojem obnovljivih izvora, posebice energije vjetra i sunca i geotermalnih izvora, dovršavanjem nepotpunog zakonodavnog okvira, pojednostavljenjem administrativnih postupaka za izdavanje dozvola i postupaka za instaliranje opreme, poput solarnih panela na zgradama. H
VIŠE KORISTITI OBNOVLJIVE IZVORE ENERGIJE
Komisija navodi da Hrvatska uvozi oko 53 posto potrošene energije godišnje, iako ima veliki potencijal u obnovljivim izvorima, naročito u energiji vjetra i sunca te u geotermalnim izvorima. Polovina proizvodnje dolazi iz hidroelektrana, udjel vjetroelektrana povećan je na 14 posto, ali je udjel solarne energije svega jedan posto. Preporučuje se i potpora malim proizvođačima obnovljive energije, poboljšanje prijenosne i distribucijske mreže električne energije, posebice poboljšanjem prijenosne veze između sjevera i juga zemlje te brže uvođenje pametnih brojila. Također se preporučuje brža provedba mjera za energetsku učinkovitost, uključujući instaliranje toplinskih pumpi, da se smanji ovisnost o fosilnim gorivima u prometnom sektoru promicanjem održivih rješenja, naročito u željezničkom sektoru i elektrifikaciji cestovnog prijevoza.

Najčitanije iz rubrike