Novosti
EUROPSKI CENTAR ZA PRAĆENJE OVISNOSTI O DROGAMA

U otpadnim vodama gradova stalan je rast tragova kokaina
Objavljeno 27. ožujka, 2023.

Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama objavio je novu analizu otpadnih voda, koja otkriva navike uporabe droga u gradovima. Uzorci otpadnih voda uzeti su iz više od 100 gradovima, među kojima je i Zagreb, a najnovija otkrića objavila je europska mreže SCORE.Analizirane su otpadne vode u 104 europska grada iz ukupno 21 zemlje (20 država članica EU-a i Turske). Ketamin je prvi put uključen u analizu 2022. Najnoviji rezultati pokazuju stalni porast otkrivanja kokaina, što je trend koji se primjećuje od 2016. Također, sve više gradova prijavljuje tragove metamfetamina. "Unatoč tome što se otkrića znatjno razlikuju među lokacijama istraživanja, važno je napomenuti da je svih šest istraženih, nedopuštenih droga pronađeno u gotovo svakom gradu koji je sudjelovao u istraživanju", navodi se u analizi.

"Uzorci otpadnih voda mogu ispričati priče koje otkrivaju više informacija o životu zajednice i mogu pružiti rana upozorenja na nove zdravstvene prijetnje. Rezultati istraživanja provedenog u 104 grada i svih šest supstancija otkrivenih na gotovo svim lokacijama daju sliku o raširenosti i složenosti problema s drogama. Sada kao etablirana znanost, analiza otpadnih voda pruža nam sve veći uvid u dinamiku upotrebe i opskrbe drogama. Također, ohrabreni smo rastućim potencijalom za ciljanje i procjenu javnozdravstvenih odgovora i političkih inicijativa", rekao je Alexis Goosdeel, direktor EMCDDA.

Ostaci kokaina u otpadnim vodama ostali su najviši u gradovima zapadne i južne Europe (osobito u Belgiji, Nizozemskoj, Španjolskoj i Portugalu), a tragovi su pronađeni i u većini istočnoeuropskih gradova, gdje su uočena povećanja. Najnoviji europski projekt o otpadnim vodama (EUSEME) također je pronašao ostatke cracka kokaina u 13 europskih gradova, s najvećim opterećenjem u Amsterdamu i Antwerpenu. Metamfetamin, droga tradicionalno koncentrirana u Češkoj i Slovačkoj, sada je pronađena i u Belgiji, istočnoj Njemačkoj, Španjolskoj, Cipru i Turskoj te nekoliko sjevernoeuropskih zemalja (npr. Danska, Latvija, Litva, Finska i Norveška). Razina ostataka amfetamina je varirala, s najvećim količinama prijavljenima u gradovima na sjeveru i istoku Europe (Belgija, Njemačka, Nizozemska, Finska i Švedska), a mnogo nižim razinama u gradovima na jugu. Od 62 grada s podatcima za 2021. i 2022. godinu 28 gradova izvijestilo je o povećanju otkrivanja MDMA (uglavnom u gradovima u južnoj i srednjoj Europi), 27 gradova o smanjenju (uglavnom u sjevernoj Europi), a sedam o stabilnoj situaciji. Najveća količina MDMA pronađena je u otpadnim vodama u gradovima Belgije, Češke, Nizozemske, Španjolske i Portugala. Kada je riječ o ketaminu, najveća opterećenja pronađena su u otpadnim vodama u gradovima Danske, Italije, Španjolske i Portugala. Najveća količina metabolita kanabisa pronađena je u gradovima zapadne i južne Europe, posebice u Češkoj, Španjolskoj, Nizozemskoj i Portugalu.

Nakon desetogodišnjeg uzlaznog trenda, u Zagrebu je 2022. zabilježen pad razine urinarnih metabolita kokaina. "Gledajući desetogodišnji trend izlučivanja urinarnih biomarkera kanabisa, nakon uzlaznog trenda koji je kulminirao 2020., od 2021. bilježi se pad, koji se nastavio i u 2022. godini. Također pada potrošnja amfetamina u odnosu prema prethodnim godinama. U razdoblju od 2018. do 2020. primjetan je blagi uzlazni trend biomarkera MDMA i pad tijekom posljednje dvije godine.

Dijana Pavlović
Možda ste propustili...