Osijek
GRAD JE PARTNER

Projekt za mlade Pronađi najbolju verziju sebe
Objavljeno 3. veljače, 2023.
Grad Osijek prihvatio je partnerstvo u projektu Pronađi najbolju verziju sebe, usmjerenom k razvoju znanja i svijesti djece i mladih u riziku o opasnostima sredstava ovisnosti te poticanju usvajanja pozitivnih životnih vrijednosti za budućnost. Nositelj projekta je Udruga za terapiju i aktivnosti pomoću konja Mogu, a drugi su partneri Centar za socijalnu skrb, Poljoprivredna i veterinarska škola, Ekonomska i upravna škola te Centar za pružanje usluga u zajednici Klasje.Projekt će biti prijavljen na Poziv za prijavu jednogodišnjih projekata udruga u području prevencije i smanjenja rizika kod djece koja eksperimentiraju sa sredstvima ovisnosti te resocijalizacije djece s problemima ovisnosti. Ukupna mu je vrijednost do 10.620 eura, a planirano trajanje 12 mjeseci. Uloga je Grada Osijeka pružiti podršku u promidžbi projekta u javnosti te provedbi projektnih aktivnosti na prostoru Centra terapijskog jahanja na Pampasu. D.Ku.
Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike