Novosti
UPUTA

Pacijentima potvrditi termin usluge
Objavljeno 30. siječnja, 2023.
Pacijent koji se naruči na pregled treba dobiti potvrdu o terminu usluge, ističe Ministarstvo zdravstva. “Nastavno na brojne pritužbe i upite pacijenata o neadekvatnom informiranju o terminima nehitnih operacija, Ministarstvo zdravstva poslalo je dopis ravnateljima bolničkih ustanova skrećući pozornost na važnost upisivanja termina svake zdravstvene usluge na jedinstvenu listu čekanja u Bolničkom informacijskom sustavu te obavještavanja pacijenata o istima”, izvijestilo je Ministarstvo. Ministar Vili Beroš naglasio je da “zdravstveni sustav nije sam sebi svrha” već postoji radi pacijenata. “Upravo zbog njih, kao i većine naših zdravstvenih djelatnika koji potpuno ispunjavaju svoje radne obveze, ne želimo zatvarati oči pred nepravilnostima koje se događaju u procesu dodjeljivanja termina. Liječenje je nužan element svake terapije, no jednako je važna i komunikacija jer svaka pravovremena informacija pacijentu umanjuje nedoumice”, naglašava ministar.Istaknuo je i kako održavaju sastanke s udrugama koje predstavljaju pacijente kako bi i zdravstvena administracija dodatno unaprijedila komunikaciju sa svim dionicima u sustavu te kako bi zajedno stavili pacijenta u fokus djelovanja. Ministarstvo zdravstva zatražilo je od bolnica prikazivanje realnog stanja broja dana čekanja te broja narudžbi po postupcima kao i ukupan broj pacijenata na svakoj pojedinoj listi, te prvi slobodni termin za svaku zdravstvenu uslugu. Odnosi se to na sve bolničke zdravstvene usluge, uključujući dijagnostičke i terapijske postupke među kojima su i nehitni operativni zahvati te specijalistički pregledi. “Svakom pacijentu koji se naruči na pojedini pregled ili postupak u bolničkoj ustanovi, bez obzira radi li se o osobnom dolasku, naručivanju preko elektroničke pošte, e-naručivanja, interne uputnice ili drugo, potrebno je izdati potvrdu o točnom terminu usluge”, objašnjavaju iz Ministarstva. H
Možda ste propustili...