Osijek
ŽUPANIJSKA PATRONAŽNA SLUŽBA

Sa sugrađanima kroz život od rođenja sve do starosti
Objavljeno 27. siječnja, 2023.
ZEC: Važno je ostvariti kontakt s korisnikom i otvoriti vrata za idući posjet

Kada prosječnog čovjeka upitate što je patronažna služba, reći će vam da su to medicinske sestre koje obilaze majke s tek rođenom djecom, kao i teško bolesne osobe. No to je samo djelomično točno, jer patronažna je skrb namijenjena svim stanovnicima, bili oni bolesni, bili zdravi članovi zajednice.Najljepši dio posla


- Patronaža je poziv, a ne posao - kaže magistra sestrinstva Katijana Zec, voditeljica patronažne djelatnosti za Osječko-baranjsku županiju (OBŽ). U patronažnoj službi radi 23 godine, voli svoj posao i ne bi ga mijenjala ni za jedan drugi.

Patronažna je služba integrirana u primarnu zdravstvenu zaštitu, a naglasak je, objašnjava naša sugovornica, na preventivnom djelovanju. To znači da je osnovno djelovnje patronažnih medicinskih sestara zdravstveni odgoj, edukacija, informiranje i obrazovanje. Cilj je takvog djelovanja promicanje zdravlja i prevencija bolesti, posebno u najosjetljivijim razdobljima života.

- To znači da ljudi upoznaju patronažne sestre i naš rad u pravom svjetlu tek kada su u potrebi i kada imaju doticaj s nama. Obuhvaćamo populaciju od rođenja do smrti. Ljudi često naš rad povezuju s trudnicama, rodiljama i dojenčadi, a to je najljepši dio našeg posla. Ali mi idemo i kroničnim bolesnicima i umirućim osobama. Naš je posao specifičan, jer obilazimo ljude u njihovu domu i posvećujemo im se. Možemo procijeniti kako ti ljudi žive, koje su njihove potrebe, ukratko, riječ je o holističkom pristupu - kaže voditeljica Zec.

Ukupno su 63 djelatnika u patronažnoj službi Doma zdravlja Osječko-baranjske županije, a uz 61 medicinsku sestru rade i dva medicinska tehničara. "Ovo nije isključivo ženski posao, a dvojica naših kolega, koja rade u Tenji i Belom Manastiru, dobro su prihvaćena", kaže naša sugovornica. Svatko od njih skrbi se o 5100 stanovnika na svom području.

- Upravo činjenica što ulazimo u dom pacijenata omogućuje nam da utvrdimo da nije uvijek bolest uzrok nekih problema, nego to mogu biti, primjerice, nesređeni obiteljski odnosi. Ima i neugodnih situacija, kada se ljudi istresaju na sestre jer su ljuti na političare ili na ministra zdravstva ili na liječnike. Znamo da iza tih teških riječi stoji nezadovoljna osoba koja je u problemu te dobrom komunikacijom nastojimo doći i do tih ljudi. U nekim slučajevima idemo po dvije k pacijentu, radi vlastite sigurnosti - objašnjava naša sugovornica.

Važno je i to što, kada obilaze rodilje, patronažne sestre ne gledaju samo majku i bebu nego i starije dijete, baku i djeda, ako žive zajedno, odnosno cijelu obitelj. "Ako primijetimo neki problem, odmah ćemo reagirati. Ako, primjerice, primijetimo da majci treba savjet sa starijim djetetom ili da starije osobe boluju od dijabetesa, prekontrolirat ćemo tlak i šećer te odmah dati savjete i upute", objašnjava voditeljica Zec.

Aktivnosti i suradnja


U patronažnoj je djelatnosti uspostavljena bliska interdisciplinarna suradnja s timovima primarne zdravstvene zaštite (liječnici opće/obiteljske medicine, ginekolozi, pedijatri, dentalna medicina), no naša sugovornica ističe i dobru suradnju s liječnicima različitih specijalizacija Kliničkog bolnička centra Osijek.

- Uz to, surađujemo s brojnim institucijama, Centrom za socijalnu skrb, klubovima dijabetičara u Osijeku, školama, humanitarnim i vjerskim institucijama, a tu je riječ o multidisciplinarnom pristupu - kaže Katijana Zec.

Osim toga, patronažne sestre uključene su u niz aktivnosti, od obilježavanja Međunarodnog i Nacionalnog tjedna dojenja do Savjetovališta za dojenje. Upravo je Savjetovalište prepoznato u cijeloj Hrvatskoj, pa primaju pozive majki od Slavonije do Dubrovnika. Trenutno pripremaju obilježavanje Dana crvenih haljina (prevencija moždanog udara i kardiovaskularnih bolesti), prate sve javnozdravstvene akcije (Dan mimoza, Dan narcisa, Dan šećerne bolesti), organiziraju trudnički tečaj, a rade i na vlastitoj edukaciji te sudjeluju na kongresima i simpozijima.

Sve to pokazuje koliko znanja mora imati patronažna sestra o svim bolestima i o prevenciji. Tomu u prilog ide podatak da su sve patronažne sestre prvostupnice ili magistre sestrinstva.

- Kada otvorimo vrata nekog pacijenta, mi ne znamo što nas tamo čeka. Ipak, komunikacija je temelj našeg rada, jer ako toga nema, sav naš posao pada u vodu. Ostvariti kontakt s korisnikom i otvoriti vrata za idući posjet iznimno je važno - zaključuje naša sugovornica.

Vesna Latinović
63

djelatnika u patronažnoj su službi Doma zdravlja OBŽ-a: 61 medicinska sestra i dva medicinska tehničara