Regija
OBJAVLJEN JAVNI POZIV

Stambeni krediti - subvencija kamata
Objavljeno 23. siječnja, 2023.
Župan Igor Andrović objavio je javni poziv za subvenciju kamata na stambene kredite čiji su korisnici doktori medicine, magistri farmacije i inženjeri biokemije - magistri medicinske biokemije, zaposleni u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Županija. Pravo na subvenciju imaju zaposlenici na neodređeno vrijeme u zdravstvenim ustanovama čiji je osnivač Županija, a koji već imaju ugovoren kredit za nekretninu koja služi za stanovanje. Subvencija kamata po korisniku iznosi 50 posto iznosa ugovorene kamate na kredit, ali ne više od 132,72 eura na mjesečnoj razini. Subvencija kamata na kredite odobrava se za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca 2023. godine. Rok za podnošenje prijava je 20. veljače. Prošle je godine bilo 30 korisnika ove mjere.
Možda ste propustili...