Autoglas
ZIMSKA OPREMA

Policija će kontrolirati vozila, kazne uopće nisu male
Objavljeno 22. studenog, 2022.
Zimska opreme na vozilima obvezna je od 15. studenoga ove do 15. travnja iduće godine. Obvezna uporaba zimske opreme odnosi se na sve vrste motornih vozila bez obzira na vremenske uvjete i stanje na kolniku, osim vozila Oružanih snaga Republike Hrvatske. U zimske dionice javnih cesta ulaze 839,2 km autocesta, 1863,3 km državnih i županijskih cesta te 68,1 km državnih cesta za tranzitni promet iz luka Vukovar, Osijek, odnosno luke i, zanimljivo, rafinerije Sisak - koja je ugašena!

Novčanom kaznom u iznosu od 5000 do 15.000 kuna kaznit će se pravna ili fizička osoba obrtnik ako naredi ili dopusti da se u prometu na cestama koristi vozilo koje nema propisanu zimsku opremu ili teretni automobil s priključnim vozilom. Za taj prekršaj kaznit će se novčanom kaznom u iznosu od 1500 do 5000 kuna i odgovorna osoba u pravnoj osobi i u tijelu državne vlasti ili tijelu jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave. Novčanom kaznom u iznosu od 1000 kuna kaznit će se za prekršaj vozač ako upravlja vozilom suprotno odredbama zakonskog članka. Da biste izbjegli plaćanje kazne, zimsku opremu imajte na i u automobilu. M.Bu.