Osijek
125 GODINA DVD-A BILJE

Biljski gasitelji uvijek
spremni i požrtvovni
Objavljeno 17. kolovoza, 2022.
Značenje vatrogasaca u općini Bilje uistinu je veliko, što se moglo vidjeti i u nedavnom gašenju požara u Kopačkom ritu, gdje su neka mjesta sama po sebi nedostupna ili čak i opasna zbog ratne ostavštine. Kada se promatra sustav zaštite na području općine Bilje, vidljivo je kako na tom području djeluju četiri dobrovoljna vatrogasna društva: tri operativna (Bilje, Kopačevo i Lug) i jedno neopreativno (Vardarac, koje je trenutno u fazi obnove rada). Okuplja ih sve Vatrogasna zajednica Bilje, koja je glavni nositelj organizacije za pružanje osnovne zaštite i spašavanja ljudi, životinja, materijalnih i kulturnih dobara od požara, katastrofa i prirodnih nepogoda, a u slučaju većih požara ili katastrofa potporu mu pruža JVP Osijek.

Dragutin Bilandžić, predsjednik VZ-a, kaže da DVD Bilje, kao najveće društvo, ove godine obilježava 125 godina djelovanja.

- DVD Bilje, kao središnje vatrogasno društvo Zajednice, ima 35 operativnih vatrogasaca, što će reći, članova s položenim vatrogasnim ispitom i važećim liječničkim pregledom. Ove godine obilježava jubilarnu obljetnicu. Vatrogasna postrojba godišnje ima od 30 do 50 intervencija - kaže Bilandžić.

Franjo Pimpi, zapovjednik Vatrogasne zajednice i DVD-a Bilje, objašnjava da su zamijetili blagi porast broja požara na stambenim objektima - zapaljenja dimnjaka, koji su intenzivni s dolaskom hladnijih dana, kada se pojačano grije, i na završetku sezone grijanja. Stoga nije čudno što se stalno nabavlja nova oprema, kako bi se moglo ispuniti zadatke na intervencijama, ali i da vatrogasci budu pritom sigurni.

DVD Bilje posebnu pozornost poklanja nabavi nove opreme i osposobljavanju članova. Ove su godine od važnije opreme nabavljena dva nova aparata za zaštitu dišnih puteva i dvije nove ergonomske naprtnjače. Vrijednost novonabavljene opreme je oko 25.000 kuna. Što se tiče osposobljavanja, Društvo ima dva nova časnika i jednog časnika I. klase, a sustavno se osposobljavaju i za posebne namjene - četiri člana na tragu su toga, kako bi s položenim državnim ispitom za vatrogasca s posebnim ovlastima - voditelja intervencije bili još spremniji za intervencije.

Rad s djecom i mladeži bio je nešto otežaniji jer su, kao u svim vatrogasnim društvima, i u ovome društvu pojava COVID-19 i uvođenje zaštitnih mjera zabrane okupljanja u vatrogasnom domu ostavili trag na ovoj aktivnosti. "Iako su zaštitne mjere ukinute, zbog završetka školske godine i ljetnih praznika nisu za sada aktivno počele pripreme djece za natjecanje", potvrđuje predsjednik DVD-a Bilje Dragutin Bilandžić. Dodaje kako DVD Bilje ima dobru suradnju s OŠ Bilje i Dječjim vrtićem Bilje, čiji su polaznici i članovi vatrogasnih skupina djece i mladeži.

U planu rada DVD-a Bilje za jesen je održavanje Dana otvorenih vrata, kao i zajednička vježba spašavanja i evakuacije, gdje bi bile uključene i druge žurne službe s područja općine, Civilna zaštita i Crveni križ Darda.

D. Pejić
Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana