Novosti
PREMIJER NA PRAVOSUDNOJ KONFERENCIJI

Tužiteljstvo i sudovi lišeni bilo kakvog pritiska Vlade
Objavljeno 24. svibnja, 2022.

Premijer Andrej Plenković ocijenio je u utorak, sudjelujući na otvaranju pravosudne konferencije Vrhovnog i Ustavnog suda, na kojoj su sudjelovali i suci Suda EU-a, da su tužiteljstvo i sudovi u svojem radu lišeni bilo kakvog pritiska Vlade."Državno odvjetništvo, Uskok i sudovi u svojem su radu samostalni i neovisni. Postoji suradnja, ali ne i utjecaj sa strane Vlade. Ovdje nema privilegiranih, stranačka pripadnost ne štiti od odgovornosti, a pravni poredak se poštuje", kazao je Plenković. Istaknuo je da su neovisnost pravosuđa pravo i povlastica dobivena u interesu vladavine prava te da se ona mora vezati uz odgovornost i profesionalnost. "U sinergiji kvalitetnih reformskih mjera, odgovornosti i profesionalnosti u okviru pravosuđa vjerujem da je ključ povjerenja u pravosuđe, koje mora biti učinkovito, čija praksa treba biti ujednačena, a odluke zakonite i nepristrane", dodao je.

"S ulaskom Hrvatske u EU, 2013. godine, europska pravna stečevina postala je dio našeg unutarnjeg pravnog poretka, a hrvatski sudovi dobili su dvostruku ulogu primjene i nacionalnog i europskog prava. No toj ulozi je prethodila opsežna reforma pravosuđa", rekao je premijer. Podsjetio je i da je Vladin program daljnje reforme pravosuđa sadržan u Nacionalnom planu oporavka i otpornosti, u kojem su se obvezali ispuniti 13 velikih reformskih mjera i šest razvojnih projekata.

Predsjednik Vrhovnog suda Radovan Dobronić govorio je o usklađenosti nacionalne i europske sudske prakse i standarda. “Ovo je idealna prilika da primjenom istih propisa koji su bazirani na temelju zakonodavstva EU-a, kao što je Direktiva o potrošačima, vlastitom praksom, komparacijom sa svim odlukama koje donose nacionalni sudovi 27 zemalja članica EU-a i praksom Suda EU-a uzdignemo našu praksu i uskladimo je s onim što je standard unutar EU-a”, kazao je. Predsjednik Ustavnog suda Miroslav Šeparović osvrnuo se na ulogu suda kojim predsjeda i njegov odnos sa Sudom EU-a. “Polazimo od toga da nacionalni ustavni sudovi i europski sudovi dijele zajedničke vrijednosti, pa su europske vrijednosti ujedno i vrijednosti našeg ustavnog poretka”, zaključio je Šeparović. H
Andrej Plenković

predsjednik Vlade RH

U sinergiji kvalitetnih reformskih mjera, odgovornosti i profesionalnosti u okviru pravosuđa vjerujem da je ključ povjerenja u pravosuđe, koje mora biti učinkovito, čija praksa treba biti ujednačena, a odluke zakonite i nepristrane.