Novosti
ŠIRENJE TRŽIŠTA KOKAINA I METAMFETAMINA U EU-U

Droge nikad dostupnije, rastu nasilje i korupcija
Objavljeno 13. svibnja, 2022.
Prerada kokaina odvija se u Europi, uglavnom u Belgiji, Španjolskoj i Nizozemskoj

Uloga Europe u međunarodnoj proizvodnji i trgovini drogom mijenja se, pokazuju analize koje su objavili Europski centar za praćenje droga i ovisnosti o drogama (EMCDDA) i Europol. U dubinskom pregledu tržišta kokaina i metamfetamina, agencije ukazuju na povećane proizvodne aktivnosti u Europi te kako suradnja između kriminalnih skupina diljem svijeta stvara nove sigurnosne prijetnje.Nove analize opisuju veliko i rastuće tržište kokaina i trenutačno malo, ali stalno rastuće tržište metamfetamina u EU-u. "Naše nove analize pokazuju da se sada suočavamo s rastućom prijetnjom sve raznolikijeg i dinamičnijeg tržišta droga, koje je potaknuto bližom suradnjom između europskih i međunarodnih kriminalnih organizacija. To je rezultiralo rekordnom razinom dostupnosti droga, rastućim nasiljem i korupcijom te većim zdravstvenim problemima. Kao odgovor, moramo biti još osjetljiviji na signale koji dolaze s tržišta i ulagati u bolje koordinirano djelovanje", kaže Alexis Goosdeel, direktor EMCDDA.

Partneri


Europa je glavna regija za proizvodnju sintetičkih droga, kako za domaće tako i za vanjska tržišta. Sve je više i ključna točka za prekrcaj droge koja je namijenjena drugim regijama svijeta. I za kokain i za metamfetamin postoje dokazi da su latinoameričke i europske kriminalne skupine partneri u proizvodnji, trgovini i distribuciji. "Trgovina ilegalnim drogama i dalje dominira teškim i organiziranim kriminalom u EU-u, a gotovo 40 posto kriminalnih mreža prijavljenih Europolu, a koje djeluju na međunarodnoj razini, aktivno je u trgovini drogom", ističe Catherine De Bolle, izvršna direktorica Europola.

Analiza pokazuje da se europsko tržište kokaina širi, potaknuto neviđenom razinom trgovine koja dovodi do povijesno visoke dostupnosti. Visoka razina proizvodnje kokaina u Južnoj Americi rezultirala je rekordnim zaplijenjenim količinama u Europi. Europa je odredište i tranzitna zona za kokain za Bliski istok i Aziju. Više proizvodnje također se sada odvija unutar Europe. Veliki broj pojedinaca i kriminalnih mreža oblikuju složenu opskrbu kokainom za Uniju i unutar nje. Kokain je druga najčešće konzumirana ilegalna droga u EU-u nakon kanabisa, s tržišnom maloprodajnom vrijednošću u 2020. procijenjenoj na 10,5 milijardi eura. Četvrtu godinu zaredom u Europi su 2020. zaplijenjene rekordne količine kokaina (214,6 tona), što je povećanje od šest posto u odnosu na 2019. Tri zemlje, Belgija, Nizozemska i Španjolska, činile su oko tri četvrtine europskog ukupnog iznosa, ali su velike količine zaplijenile i Italija, Francuska, Njemačka i Portugal. Većina kokaina zaplijenjenog u Europi stiže pomorskim kontejnerima. Ulazne točke za pošiljke kokaina diversificiraju se, s većim količinama zaplijenjenim u lukama u istočnoj Europi i Turskoj. Većina proizvodnje kokaina još uvijek se odvija u Kolumbiji, Boliviji i Peruu. Nova analiza opisuje kako se prerada kokaina sada odvija unutar Europe, uglavnom u Belgiji, Španjolskoj i Nizozemskoj. Velike količine kemijskih prekursora korištenih u proizvodnji kokaina zaplijenjene su iz laboratorija za ilegalnu proizvodnju i na europskim granicama. Nedavni podaci također upućuju na to da su velike količine kokaina u prahu prerađene u Europi od međuproizvoda, poput koka paste i kokainske baze.

Udvostručena zapljena


Neki od njih krijumčare se iz Južne Amerike u nosivim materijalima (npr. drveni ugljen, plastika), a zatim izvlače u specijaliziranim postrojenjima.Metamfetamin, najšire konzumirana sintetička stimulativna droga na svijetu, još uvijek igra relativno malu ulogu na europskom tržištu droga. Ipak, najnovija analiza pokazuje rastuću prijetnju koju ova droga predstavlja u regiji. Metamfetamin se proizvodi unutar EU-a za opskrbu domaćih i vanjskih tržišta. Europa je također odredište i tranzitna zona za ovu drogu iz drugih proizvodnih središta (primjerice iz Irana, Nigerije, Meksika), koja putuje u Aziju i Oceaniju. Nova industrija metamfetamina u Afganistanu predstavlja prijetnju EU-u, s obzirom na konkurentne cijene i davno uspostavljene rute trgovine drogom u Europu, ističe se u analizi.

Dugoročni trendovi ukazuju na ekspanziju tržišta. Između 2010. i 2020. broj zapljena metamfetamina u EU 27 više se nego udvostručio (s 3000 na 6200), dok su se zaplijenjene količine povećale za 477 posto. U 2020. godini devet država članica EU-a prijavilo je ukidanje 215 laboratorija za metamfetamin.

Dijana Pavlović
UBOJSTVA, OTMICE, ZASTRAŠIVANJE
Dok etablirane kriminalne mreže često same upravljaju vlastitim aktivnostima, druge sada koriste i vanjske usluge duž opskrbnog lanca. Analize pokazuju kako je logistička podrška postala paralelni posao, s nekim kriminalnim skupinama specijaliziranim za nabavku kemikalija, opreme i znanja potrebnih za postavljanje i rad proizvodnih pogona. Analiza šifriranih kriminalnih komunikacija pokazala je da se trgovina često oslanja na mrežu posrednika koji povezuju proizvođače, transportere i distributere. Nasilje i korupcija, dugo viđani u tradicionalnim zemljama proizvođačima droga, sve se više vide unutar Europske unije. Analize naglašavaju da se u nekim članicama EU-a (Belgija, Španjolska, Francuska, Nizozemska), pojačala konkurencija između dobavljača droga, što je rezultiralo porastom nasilnih sukoba. Rastuće tržište kokaina u EU-u dovelo je sa sobom porast ubojstava, otmica i zastrašivanja. U međuvremenu, rast velike proizvodnje metamfetamina u Europi ima potencijal “potaknuti razvoj korupcije duž opskrbnog lanca, stvarajući paralelno gospodarstvo”. Korupcija je identificirana kao ključna prijetnja u EU-u, a procjenjuje se da gotovo 60 posto kriminalnih mreža koristi korupciju kao posredničku metodu u svom radu.

KUĆNE DOSTAVE, POŠTANSKE POŠILJKE
Povijesno gledano, proizvodnja u Europi obično se odvijala u “kuhinjskim” laboratorijima u Češkoj i susjednim zemljama. Iako oni još uvijek postoje, sada raste zabrinutost za proizvodne pogone smještene u Belgiji i Nizozemskoj, gdje se metamfetamin može proizvoditi u znatno većim razmjerima. Tržišta kokaina i metamfetamina u EU-u su se nastavila razvijati bez obzira na pandemiju bolesti COVID-19. Analize pokazuju da su se ograničenja povezana s pandemijom osjećala više na maloprodajnoj nego na veleprodajnoj razini, gdje se trgovina kokainom pomorskim rutama nastavila kakva je bila i prije. Maloprodajna tržišta droga bila su poremećena tijekom razdoblja karantene, iako su se trgovci brzo prilagodili koristeći nove metode (kriptirane usluge razmjene poruka, aplikacije društvenih medija, kućne dostave...). Metamfetamin je 2020. bio jedna od droga najčešće zaplijenjenih u poštanskim pošiljkama.

10,5

milijardi eura procijenjena je maloprodajna vrijednost kokaina u EU-u u 2020. godini

Možda ste propustili...
Najčitanije iz rubrike