Regija
ZA DOTACIJE KLUBOVIMA 1,2 MILIJUNA KUNA

Povećan izravan iznos za sportaše
Objavljeno 22. siječnja, 2022.
DONJI MIHOLJACProračun Grada Donjeg Miholjca za ovu godinu prihvaćen je u visini od 64,5 milijuna kuna. Od toga 1,8 milijuna kuna osigurano je za kulturu, a čak 4,7 milijuna kuna za sport. Više od polovine novca kojeg Grad izdvaja za sport utrošit će se za infrastrukturu, a 1,2 milijuna kuna za dotacije klubovima i sportašima.

Konkretno, za sanaciju postojećih i gradnju novih sportskih objekata predviđeno je 2,7 milijuna kuna, za dovršetak sportskog objekta u Svetom Đurađu 100.000 kuna, a za uređenje županijskog sportskog centra 200.000 kuna. Za uređenje dječjih i polivalentnih igrališta namijenjeno je 350.000 kuna. Iako je za izravne financijske injekcije sportskim udrugama namijenjen samo manji dio novca, valja istaknuti da je Grad ove godine povećao izravan iznos za sportaše. Prošle godine za udruge u sportu bilo je namijenjeno 1.000.000 kuna, a ove godine 200.000 kuna više. Za raspodjelu proračunskog novca sportskim klubovima nadležna je Zajednica športskih udruga Grada Donjeg Miholjca. Zajednica gradski novac dodjeljuje na temelju javnog natječaja na koji udruge u sportu prijavljuju svoje programe/projekte te sklapa ugovore.

- U skladu s dostavljenim ugovorima Grad Donji Miholjac doznačuje sredstva Zajednici športskih udruga Grada Donjeg Miholjca koja ih doznačuje udrugama u sportu. O izvršenju programa i utrošku sredstava Zajednica podnosi izvješće Gradskom vijeću jednom godišnje. Udruge u sportu dužne su izraditi godišnje izvještaje o svom poslovanju, odnosno namjenskom utrošku korištenih sredstava te dostaviti Zajednici - pojašnjavaju u Gradu.

Programsko područje kulture uključuje sufinanciranje udruga, djelovanje ustanova kulture, investicijsko održavanje i adaptaciju objekata kulture, sakralnih objekata i spomenika kulture. Također, uključuje sufinanciranje raznih manifestacija te održavanje i nabavu nove opreme. Najveći korisnik je Gradska knjižnica Grada Donjeg Miholjca kojoj će biti dodijeljeno 604.360 kuna za financiranje redovne djelatnosti. Još 700.000 kuna namijenjeno je za unutrašnju obnovu knjižnice. Naime, prošle jeseni počeli su radovi u vrijednosti od nešto više od milijun kuna. Ministarstvo kulture i medija pomaže sa 440.000 kuna. Izmijenit će se podovi, spustiti strop, urediti galerija, sagraditi novi sanitarni čvorovi te pristupna rampa. Za ulaganja na dvorcima planirano je 100.000 kuna. Za udruge u kulturi, religiji i rekreaciji planirana je pomoć od 400.000 kuna. S. Fridl
Za raspodjelu proračunskog novca klubovima nadležna je Zajednica športskih udruga Grada Donjeg Miholjca

700.000

kuna planirano je za radove unutrašnjeg uređenja Gradske knjižnice

Možda ste propustili...

GRADSKO DRUŠTVO CRVENOG KRIŽA ŽUPANJA

Prošle godine pripremili 60.245 kuhanih obroka

GRAD UDRUGAMA U KULTURI I TEHNIČKOJ KULTURI PODIJELIO 1,1 MILIJUN KUNA

Financiraju deset udruga i 15 programa više

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

LJUBIČASTA POLJA MAKA FOTOATRAKCIJA

Kod Topolja više od stotinu hektara zasijano je makom

2

UREĐENJE PONOSA BIVŠEG TRGOPROMETA

Bivšu robnu kuću Roma kupila tri Đakovčanina

3

ŠEST PLANINARA OSVOJILO “SLAVONSKI MOUNT EVEREST” ZA 9 DANA

Slavonski planinarski put
od 292 km s 35 kontrolnih
točaka prošli su za 96 sati