Regija
DOBIVENA GRAĐEVINSKA DOZVOLA

Regionalne će klaonice podići i prodaju i cijenu
Objavljeno 7. prosinca, 2021.
Klaonica s rasjekaonicom mesa i hladnjačom ukupne vrijednosti 31,2 milijuna kuna bit će građena u čađavičkoj Poduzetničkoj zoni
ČAĐAVICAJedan od novih razvojnih i strateških projekata Razvojnog sporazuma za područje Slavonije, Baranje i Srijema jest i projekt gradnje regionalnih klaonica s rasjekaonicama mesa i hladnjačama u Otoku u Vukovarsko-srijemskoj te u Čađavici u Virovitičko-podravskoj županiji.Poznato je, naime, da stočarstvo u Slavoniji, Baranji i Srijemu predstavlja značajnu granu poljoprivredne proizvodnje i da se u pet slavonskih županija uzgaja velik broj svinja, ovaca i goveda. Slavonski stočari, međutim, suočavaju se s problemom plasiranja domaćeg visokokvalitetnog mesa na tržište kako Europske unije tako i na tržište Republike Hrvatske. Zato su Vukovarsko-srijemska i Virovitičko-podravska županija pokrenule projekt gradnje regionalnih klaonica s rasjekaonicama mesa i hladnjačama. Cilj je izbjeći sezonalnost u proizvodnji, smanjiti organizacijske i financijske troškove te povećati konkurentnost primarnih proizvođača stoke. Procjena je da će se realizacijom projekta zaposliti najmanje 25 djelatnika za rad u objema klaonicama. Planirani kapaciteti klaonica su za Vukovarsko-srijemsku županiju do 80.000 klanja po godini, a za Virovitičko-podravsku županiju do 50.000 klanja po godini.

S obzirom na kompleksnost i veličinu projekta, izrada projektno-tehničke dokumentacije vrijedna je 2.055.955 kuna, pa je 85 posto tih sredstva osigurano nepovratno provedbom projekta koji je obuhvatio izradu sve dokumentacije potrebne za financiranje gradnje klaonica iz EU fondova, kao što su elaborati, tehnološki projekti, ocjena prihvatljivosti na ekološku mrežu, studije izvedivosti, studije utjecaja na okoliš itd. Projekt izrade dokumentacije financiran je iz europskih strukturnih i investicijskih fondova, upravljačko tijelo bilo je Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU-a, a posredničko tijelo Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU-a. Nositelj projekta bila je Vukovarsko-srijemska županija, a partneri na projektu su Virovitičko-podravska županija te Grad Otok i Općina Čađavica, koji će osigurati potrebno građevinsko zemljište za gradnju budućih objekata.

Nakon što je izrađena sva potrebna dokumentacija (idejno-tehnološko rješenje, studije izvedivosti i isplativosti, projektno-tehnička dokumentacija), Virovitičko-podravska županija, odnosno Upravni odjel za graditeljstvo, zaštitu okoliša i imovinsko-pravne poslove na temelju Zakona o gradnji, a rješavajući po zahtjevu koji je podnijela Općina Čađavica kao investitor, izdao je građevinsku dozvolu za građenje objekta gospodarske namjene, odnosno za gradnju Regionalne klaonice sa rasjekaonicom mesa i hladnjačom u Čađavici.

Objekt u Čađavici bit će sastavni dio općinske Poduzetničke zone, a njegova planirana vrijednost iznosi 31.233.998 kuna.Petar Žarković
zapošljavanje
NAJMANJE 25 DJELATNIKA U OBJE KLAONICE

Brendiranje domaćeg, bez GMO-a i antibiotika
- U svinjogojstvu se u više proteklih desetljeća događa smanjenje broja uzgajivača i stalni rast uvoza, a to je problem koji se može riješiti jedino omogućavanjem uvjeta proizvođačima da ponovno pokrenu ili prošire trenutačni uzgoj svinja. Uvjeren sam da će gradnja klaonice s pratećim objektima, brendiranje domaćeg mesa i plasiranje na tržište kao mesa uzgojenog na hrvatskim farmama, bez GMO-a i antibiotika, omogućiti našim proizvođačima bolju prodaju i postizanje veće cijene mesa, a to istovremeno znači i povećanje zanimanja za uzgoj svinja - istaknuo je Mirko Rončević, načelnik Općine Čađavica.

Planirani kapaciteti klaonica: do 80 tisuća klanja po godini za VSŽ, do 50 tisuća godišnje za VPŽ

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

POTREBNO JE OSIGURATI DODATNA SREDSTVA

Sportska dvorana u Babinoj Gredi stigla je do pod krov

2

PROBLEM GLOMAZNOG OTPADA OSTAVLJENOG PRED TUĐIM VRATIMA

Na ulicu u širem središtu grada Đakova odbačena velika fotelja

3

U RH ODOBRENO 666 MILIJUNA KUNA

Istok za navodnjavanje
povukao najviše novca