Regija
OPĆINA DRENJE

Završetak projekta - Sanacija odlagališta otpada „Kosinac“
Objavljeno 29. studenog, 2021.
Dana 16. studenog 2021. godine održana je konferencija za medije povodom završetka projekta sanacije odlagališta otpada „Kosinac“, Općina Drenje.

Projekt sanacije odlagališta otpada „Kosinac“ sufinanciran je sredstvima iz Kohezijskog fonda u financijskom razdoblju 2014. do 2020. i provodio se sukladno Ugovoru o dodjeli bespovratnih sredstava referentni broj ugovora: KK.06.3.1.13.0003 potpisanom 8. svibanja 2020. godine između MZOE (PT1), FZOEU (PT2) i Općine Drenje (Korisnik). Razdoblje provedbe projekta je od 31. ožujka 2020. do 28. veljače 2022., a ukupna vrijednost projekta iznosi 8.493.326,73 kune od čega prihvatljivi troškovi iznose 8.486.451,73. Od navedenog iznosa 7.213.483,97 kuna osigurano je iz Kohezijskog fonda Europske unije (85% ukupno prihvatljivih izdataka), 10% ukupno prihvatljivih izdataka osigurano je od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost, dok je preostali iznos financirala Općina Drenje.


Projekt je realiziran u planiranim rokovima, kroz provedbu Ugovora o izvođenju radova (Izvođač: Zajednica ponuditelja Kostak, komunalno in gradbeno podjetje, d.d., Slovenija i OPERA GROUP d.o.o., Zagreb); Ugovora za uslugu stručnog nadzora i koordinatora zaštite na radu tijekom izvođenja radova (Izvršitelj: Zajednica ponuditelja Artom d.o.o., Vinkovci i HUDEC PLAN d.o.o., Zagreb); Ugovora uslugama projektantskog nadzora (Izvršitelj: Maxicon d.o.o., Zagreb), Ugovor za uslugu promidžbe i vidljivosti projekta (Izvršitelj: VODODER d.o.o., Zagreb) i Ugovora za uslugu upravljanja projektom (Izvršitelj: PanGeo Projekt d.o.o., Zagreb).


Radovi na sanaciji odlagališta završeni su dana 10. rujna 2021. te je nakon uspješno provedenog tehničkog pregleda dana 21. listopada 2021. ishođena Uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/21-01/000226, URBROJ: 2158/1-16-01/01-21-0005.


Odlagalište otpada „Kosinac“ nalazi se na k.č.br. 42 k.o. Pridvorje i na njega se odlagao otpad u razdoblju od 1999. do 2006. godine. Radovi sanacije odlagalište obuhvaćali su: iskop i premještanje postojećeg otpada, prekrivanje otpada završnim prekrivnim sustavom, izgradnja sustava pasivnog otplinjavanja, izgradnja sustava za prikupljanje i odvodnju oborinskih voda, izgradnja interne prometne površine, izgradnja ograde oko zatvorenog odlagališta i ulaznih vrata te izvedba piezometara i krajobrazno uređenje. Po završetku sanacije slijedi operativna faza projekta, koja uključuje praćenje stanja okoliša te održavanje saniranog odlagališta kroz period od narednih 30 godina.


Provedbom projekta ostvareni su ciljevi projekta: zatvoreno i sanirano odlagalište otpada odnosno eliminiranje negativnih učinaka odlaganja otpada te zaštita podzemnih i površinskih voda, ljudskog zdravlja i okoliša u cjelini, kao i regeneracija zemljišta (sanacijom i zatvaranjem odlagališta ostala je sanirana površina od 1,4 ha).


Više informacija o projektu možete vidjeti OVDJE.


Sadržaj ovog priopćenja isključiva je odgovornost Općine Drenje.

Projekt je sufinancirala Europska Unija iz Kohezijskog fonda.

Više o fondovima možete pronaći na internet stranici: www.strukturnifondovi.hr.

Možda ste propustili...

OSLUŠKUJU ENERGETSKO TRŽIŠTE I PRAVE KALKULACIJE O ŠTEDNJI

Plivalište Lenije neće se zatvarati

POTREBNO JE OSIGURATI DODATNA SREDSTVA

Sportska dvorana u Babinoj Gredi stigla je do pod krov

ZAVRŠENA JE OBNOVA ZGRADE KNJIŽNICE

Dugoročno će se smanjiti iznosi računa za energiju

Najčitanije iz rubrike
DanasTjedan danaMjesec dana
1

POTREBNO JE OSIGURATI DODATNA SREDSTVA

Sportska dvorana u Babinoj Gredi stigla je do pod krov

2

PROBLEM GLOMAZNOG OTPADA OSTAVLJENOG PRED TUĐIM VRATIMA

Na ulicu u širem središtu grada Đakova odbačena velika fotelja

3

U RH ODOBRENO 666 MILIJUNA KUNA

Istok za navodnjavanje
povukao najviše novca