Ekonomija
PČELARIMA TRI MILIJUNA KUNA POMOĆI

I novim proizvođačima šećerne repe potpore
Objavljeno 30. srpnja, 2021.
Vlada RH donijela je program potpore pčelarima ukupno vrijedan tri milijuna kuna namijenjenih pokriću gubitaka zbog klimatski lošeg proljeća, zbog čega pčele nisu imale dobru pašu pa su njihove zajednice stradale, a pčelarima je to donijelo povećana financijska izdvajanja i gubitke. Pčelarima će se sufinancirati realizirana nabava šećera za prihranu pčela u razdoblju od 1. ožujka do 1. rujna ove godine. Sufinanciranje nabave šećera za prihranu pčela predviđene programom proporcionalno će se raspodijeliti pčelarima u skladu s ukupnim prihvatljivim brojem zajednica, a najviše do 20 kuna po pčelinjoj zajednici. Ministrica poljoprivrede Marija Vučković istaknula je kako se potpore uvode jer je u proljetnim mjesecima Hrvatska bila pogođena vrlo nepovoljnim meteorološkim prilikama za vegetaciju koji su izazvali gubitak medonosnog potencijala. Gubitci medonosnog potencijala na razvojnim pašama (voćna, vrbova, industrijsko bilje i drugo) procjenjuju se do 80 posto, a na glavnim pašama (bagrem i kadulja u primorskom dijelu i na otocima) oko 100 posto, kazala je. Takvi gubici povećali su gubitke pčelinjih zajednica te se procjenjuje da se zimski gubici pčelinjih zajednica na nacionalnoj razini kreću do 40 posto.

Osim pomoći pčelarima Vlada RH je donijela Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine i Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. Prihvaćen je i Prijedlog nacionalnog programa očuvanja i održive uporabe biljnih genetskih izvora za hranu i poljoprivredu u Hrvatskoj za razdoblje od 2021. do 2027. godine te Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Nacionalnog plana razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja RH za razdoblje od 2022. do 2030. godine. Izmjenom i dopunom Programa potpore za proizvođače šećerne repe za razdoblje od 2019. do 2021. godine omogućit će se i novim proizvođačima šećerne repe da ostvare pravo na potporu na temelju ovoga Programa u 2021. godini, sve u cilju zadržavanja interesa proizvođača za proizvodnju šećerne repe i očuvanja opstojnosti industrije šećera te zadržavanja plodoreda i plodnosti poljoprivrednog zemljišta. Najznačajnije Izmjene i dopune Nacionalne strategije za provedbu Školske sheme voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda od školske godine 2017./2018. do 2022./2023. odnose se na unaprjeđenje provedbe iste u Hrvatskoj glede učinkovitijeg i transparentnijeg korištenja sredstava te proširenja liste prihvatljivih proizvoda s namjerom uključivanja većeg broja dobavljača i proizvoda i podupiranja uključivanja domaćih, lokalnih proizvođača. Za provedbu Nacionalne strategije u 2021. godini osiguran je ukupan iznos od 21,2 milijuna kuna te iznos od 18,3 milijuna kuna u 2022. godini. Z.R.
Cilj je zadržavanje interesa proizvođača za proizvodnju šećerne repe i očuvanje industrije šećera