Ekonomija
OSIGURANJE KONTINUITETA I STABILIZIRANJE POSLOVANJA

Štednja u bankama izgubila je smisao - rast ulaganja u fondove
Objavljeno 28. srpnja, 2021.
Neizvjesnost zbog pandemije i utjecaj na gospodarstva odrazili se na preuzimanje rizika

U godinama u kojima je štednja u bankama izgubila smisao zbog, prvo, niskih, a onda i nikakvih kamata, dok trgovanje dionica nije zaživjelo u punom smislu, a rudarenje kriptovalutama nosi još puno rizika, za one koji su i dalje voljni upuštati se u financijsko trgovanje jed(i)na od mogućnosti ostalo je ulaganje u fondove.U Hrvatskoj djeluje 135 investicijskih, 40 mirovinskih fondova, 23 društva za upravljanje investicijskim fondovima, pet društava za upravljanje mirovinskim fondovima, šest investicijskih društava, 15 društava za osiguranje...

No kako je pandemija koronavirusa dominantno utjecala na globalna gospodarska i financijska kretanja, i za njih je 2020. bila izazovna godina.

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (Hanfa), u čijoj je ovlasti nadzor domaćeg financijskog tržišta, objavila je Godišnje izvješće za 2020. godinu koje sadrži informacije o svim poduzetim mjerama i aktivnostima te pregled stanja po sektorima nadzora.

Interventna mjera


- U 2020. naša pozornost i djelovanje više nego uobičajeno bili su usmjereni na osiguranje kontinuiteta i stabilnosti poslovanja naših subjekata nadzora s obzirom na izazove pandemije i potresa - govori uvodno Ante Žigman, predsjednik Upravnog vijeća Hanfe, naglasivši kako su na eskalaciju pandemije COVID-19 najbrže i najsnažnije reagirala financijska tržišta.

- Naša je prva interventna mjera u cilju zaštite interesa ulagatelja bila privremeno zaustavljanje trgovanja na Zagrebačkoj burzi. U drugoj polovini godine, uz doprinos i nositelja ekonomske i monetarne politike, ostvaren je cilj očuvanja vrijednosti imovine osiguranika. Leasing društvima uputili smo preporuku da privremeno zaustave naplatu potraživanja te da pokušaju preko reprograma ili moratorija postići dogovor s primateljima leasinga, dok je društvima privremeno eliminirana obveza formiranja ispravka vrijednosti. Razorni potresi znatno su utjecali na poslovanje društava za osiguranje, a njihova visoka kapitaliziranost i likvidnost očuvana je mjerom zabrane isplate dobiti", istaknuo je Žigman u svom osvrtu na prošlu godinu.

Eskalacija pandemije COVID-19 u prošloj godini, stoji u izvješću, imala je vrlo snažan i trenutačan negativan utjecaj kako na globalna financijska tržišta tako i na domaće. Neizvjesnost povezana sa samom pandemijom, njezino trajanje i utjecaj na svjetska gospodarstva odrazili su se na sentiment i sklonost preuzimanju rizika ulagatelja koji su povukli dio svoje imovine uložene na financijska tržišta, a time i na posljedičan snažan pad cijena financijskih instrumenata. Stoga je u prva tri mjeseca 2020. godine imovina sektora financijskih usluga smanjena za 9,5 milijardi kuna, odnosno 4,3 posto u odnosu na kraj 2019. godine.

Jednako kao investicijski, i mirovinski su fondovi zbog tržišnih kretanja u prvom polugodištu izgubili dio vrijednosti imovine kojom upravljaju. No taj je gubitak nadoknađen u drugom dijelu godine te je ostvaren cilj očuvanja vrijednosti imovine osiguranika, koja je, s obzirom na ipak pozitivne godišnje prinose, čak i blago povećana. Relativna stabilnost obveznih mirovinskih fondova kao dugoročnih institucionalnih investitora došla je do izražaja i u pandemijskoj 2020. godini. Iako je s eskalacijom širenja koronavirusa i poremećajima na financijskim tržištima pala cijena udjela u mirovinskim fondovima, stabilizacija tržišta i oporavak koji je nastupio u drugom polugodištu, uz kontinuirane uplate doprinosa koje nisu bile značajnije smanjene u 2020., povećali su netoimovinu obveznih mirovinskih fondova za 5,7 posto na godišnjoj razini, pa je ona na kraju 2020. iznosila 119,1 milijardu kuna.

"Novac za sutra"


- Iako su u 2020. naša pozornost i djelovanje više nego uobičajeno bili usmjereni na osiguranje kontinuiteta i stabilnosti poslovanja naših subjekata nadzora s obzirom na izazove pandemije i potresa, iz fokusa nismo nikada izgubili potrošače.

Kroz ciljane nadzore, analizu uvjeta osiguranja i komunikaciju s klijentima osiguranja u okviru procesa obrade predstavki, detektirali smo kako postoji prostor za poboljšanje odnosa društava i potrošača te su društva upućena da ga unaprijede - kaže Žigman. Hanfa je u fokusu imala i osnaživanje financijske pismenosti hrvatskih građana te je pokrenula posebnu edukativnu internetsku stranicu pod nazivom "Novac za sutra" čiji su sadržaj prilagodili svima koji žele planirati svoju budućnost tako da odgovorno razmišljaju o novcu i životnom standardu.

Svjesni da se učinci pandemije neće zadržati samo u 2020., već da će imati višegodišnji utjecaj na gospodarstvo i cijeli financijski sektor, kao odgovoran i fleksibilan regulator Hanfa je promptno reagirala mjerama poput produljenja rokova dostave pojedinih izvješća, ublažavanja zahtjeva za izvješćivanje i usmjeravanja supervizorskih aktivnosti na posredni nadzor s ciljem da olakša rad i rastereti resurse subjekata nadzora kako bi se i oni mogli prilagoditi novonastaloj situaciji.Dario Kuštro
Lani je Hanfa ostvarila pozitivan rezultat, višak prihoda nad rashodima, 2,9 mil. uplatila je u proračun

LEASING DRUŠTVA - PAD UKUPNE AKTIVE
Na kraju 2020. u Hrvatskoj je poslovalo 15 leasing društava, odnosno jedno više nego 2019. godine. Njihova ukupna aktiva na dan 31. prosinca 2020. iznosila je 19,7 mlrd. kuna, odnosno 7,6 posto manje nego godinu prije. Najznačajnija stavka aktive, potraživanja po osnovi financijskog leasinga, iznosila je 13,7 milijardi kuna, što predstavlja pad od pet posto u odnosu na prethodnu godinu. Primarni izvor financiranja poslovanja leasing društava, a samim time i dominantna stavka u pasivi, jesu obveze za kredite i zajmove inozemnih banaka i financijskih institucija, koje su u 2020. iznosile 14,2 milijarde kuna, što je osam posto manje u odnosu na 2019. godinu.